เพิ่มคลินิกผู้สูงอายุ ลดโรคเรื้อรัง

แพทย์เผยแนวโน้มผู้สูงวัยป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น พบมีโอกาสติดเชื้อดื้อยาสูง พร้อมหนุนคลินิกผู้สูงอายุ หวังเอื้อประโยชน์ต่อผู้ป่วย


พบผู้สูงอายุติดเชื้อดื้อยาสูง thaihealth

แฟ้มภาพ


รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร.พ.ศิริราช กล่าวว่า ปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทยมี ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้สูงอายุมีความต้องการบริการด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น และปัจจุบันพบว่ากลุ่ม ผู้สูงอายุมักมีโรคเรื้อรัง โรคจากความเสื่อมของร่างกายจะพบมากขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของร่างกายเร็วขึ้น คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดัน เบาหวาน ความอ้วน เป็นต้น และโรคติดเชื้อ ที่แม้ว่าจะมีแนวโน้มน้อยลง แต่ก็ยังพบได้


รศ.นพ.วีรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันร.พ.ต่างๆ ทั้งในส่วนมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข หรือร.พ.สังกัด กทม. พยายามปรับให้มีคลินิกผู้สูงวัยขึ้น การมีคลินิกผู้สูงอายุโดยเฉพาะ จะเอื้อประโยชน์ในผู้ป่วยบางกลุ่มโรคที่ยังมีช่องว่างอยู่ คือไม่มีแพทย์ดูแลจำเพาะ เช่น คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหกล้มบ่อย สับสน เบื่ออาหาร สมองเสื่อม คนไข้ติดเตียงในระยะท้าย ซึ่งบางครั้งผู้ป่วยไม่ได้มีภาวะโรคเพียงโรคเดียว ต้องดูแลโรคทางกายหลายระบบร่วมกัน และต้องดูแลสภาวะจิตใจ ปัจจัยด้านครอบครัว เพราะบางครั้งการที่ไม่มีผู้ดูแล ก็ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ภาวะการติดเชื้อในผู้สูงอายุ จะเป็นได้บ่อยๆ และโอกาสที่โรคจะรุนแรงนั้นมีสูงขึ้น


นอกจากนี้ ยังพบว่ามีโอกาสเชื้อดื้อยาได้สูง เนื่องจากผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อบ่อย โดยเฉพาะที่ปอด ทางเดินปัสสาวะ หรือติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งกลุ่มที่ติดเชื้อมักจะเป็น กลุ่มแบคทีเรีย การที่ต้องใช้ยาบ่อยๆ และสภาพความเสื่อมร่างกาย ที่ตอบสนองยาได้ไม่ดีเท่าในวัยหนุ่มสาว จะทำให้เกิดโอกาสเชื้อดื้อยาด้วย ทำให้ต้องใช้ยาใหม่ๆ รักษา ทั้งนี้ ภาวะการติดเชื้อบางอย่างป้องกันได้ โดยเฉพาะปอด จึงรณรงค์ให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันไว้ก่อน เป็นต้น


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code