เพิ่มคนท้องเป็นกลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนโควิดก่อน

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


เพิ่มคนท้องเป็นกลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนโควิดก่อน thaihealth


แฟ้มภาพ


หญิงตั้งครรภ์ ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดอาการรุนแรง เมื่อติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นจึงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันก่อนเป็นกลุ่มแรก ภายใต้คำแนะนำจากแพทย์


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันนโยบายให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ผ่านคลินิกฝากครรภ์ที่หญิงตั้งครรภ์ไปรับบริการอยู่ โดยให้หญิงตั้งครรภ์จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เช่นเดียวกับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค


โดยหลังการเก็บสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 898 ราย และเสียชีวิต 16 ราย ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว ยังต้องป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเป็นพิเศษ โดยงดใช้ของร่วมกับคนในบ้าน หมั่นล้างมือเป็นประจำ เว้นระยะห่าง งดออกจากบ้านหรือเดินทางเท่าที่จำเป็นเมื่อต้องไปตรวจครรภ์

Shares:
QR Code :
QR Code