เพิ่มกิจกรรมทางกาย ท่าบริหารลำตัว เสริมสร้างกล้ามเนื้อ

นั่งนานสาเหตุก่อโรค NCDs สสส.ชวนลุกทำกิจกรรมทางกาย
ด้วยท่าบริหารง่ายๆ ใช้เวลาไม่มากแต่ได้ผล
.
หมดข้ออ้างเรื่องเวลา!! ด้วยท่าบริหารเพิ่มกิจกรรมทางกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ทำเวลาไหนก็ได้ ทำระหว่างวันก็ได้ ทำง่ายได้ผลจริง ทำเป็นประจำสม่ำเสมอลดเสี่ยงก่อโรค NCDs

Shares:
QR Code :
QR Code