เพศสัมพันธ์สุขได้ไม่เกี่ยวกับขนาด หมอแนะหยุดฝัง หยุดฉีดสารแปลกปลอม เสี่ยงติดเชื้อ

ที่มา : มูลนิธิแพธทูเฮลท์

                    P2H – คุณหมอ ประสานเสียงยืนยัน เพศสัมพันธ์สุขได้ไม่เกี่ยวกับขนาด เตือนหยุดฝัง หยุดฉีดสารแปลกปลอม อาจเจอหมอเถื่อน อันตรายถึงขั้นใช้การไม่ได้ตลอดชีวิต

                    น.ส.ภาวนา เหวียนระวี ผู้อำนวยการมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) กล่าวว่า การที่ยังมีคนไปฉีดสารแปลกปลอม ฝังวัสดุแปลกปลอมที่อวัยวะเพศกับหมอเถื่อนจนเกิดการติดเชื้อ ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะ ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ เป็นปัญหาที่เกิดจากความเชื่อเรื่องขนาด ที่ถูกสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น นิยายโรมานซ์ ซึ่งไม่ใช่ความจริง แม้ปัจจุบันยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มาก แต่เคยมีการสำรวจพบว่า ความสุขเรื่องเพศ เป็นเรื่องรสนิยม คู่รักไม่ว่าเพศใดไม่ได้พอใจเรื่องขนาด แต่มีปัจจัยอื่นที่มีผลมากกว่า

เช่น การสื่อสารระหว่างคู่รัก สัมพันธภาพที่ดี ส่วนคนที่ยังมีความเชื่อเรื่องขนาด ต้องให้ข้อมูลว่าคุ้มหรือไม่กับการเสี่ยงอันตราย ซึ่งจากการทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ความรู้เรื่องเพศในกลุ่มวัยรุ่น พบว่าวัยรุ่นมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องนี้มากกขึ้น จากจำนวนผู้โทรปรึกษาทางสายด่วน 1663 ประมาณ 2,000 ราย มีปรึกษาเรื่องการฝังมุก หรือวัสดุแปลกปลอม ทั้งก่อนไปทำว่าจะไปทำดีหรือไม่ และที่ทำแล้วพบความผิดปกติ มีเนื้อเยื่อ พังผืดบริเวณที่ฝัง ต้องการเอาออก รวมไม่ถึง 5%

                    นพ. ทรงพล พิจารณ์วณิช ประธานกรรมการบริหาร คาล์ม คลินิกเวชกรรม กล่าวว่า วัยรุ่นบางคนอาจมีความเชื่อที่ผิดว่าการมีอวัยวะเพศขนาดใหญ่เป็นเรื่องเท่ ทำให้การมีเพศสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไปฝัง หรือฉีดสารแปลกปลอม บางรายอาจไปเจอหมอเถื่อนซึ่งเป็นอันตราย เสี่ยงทั้งเรื่องความสะอาด การติดเชื้อ การอักเสบ มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ หรือแค่ปัสสาวะยังทำไม่ได้ ในทางการแพทย์ปัจจุบันมีหลายวิธีรักษาคนที่มีปัญหาจริงๆ

เช่น อวัยวะไม่แข็งตัว ก็สามารถฉีดฟีลเลอร์ หรือฉีดไขมันตัวเอง ช็อตเวฟ ซึ่งได้ผลระดับหนึ่ง แต่ยืนยันว่าขนาดไม่ใช่ทุกอย่าง คู่รักอาจไม่ได้พึงพอใจกับขนาดที่ใหญ่เสมอไปเพราะอาจทำให้เจ็บได้ มีอีกหลายปัจจัยมากที่กระตุ้นให้การมีเพศสัมพันธ์ดีขึ้น และมีตัวช่วยที่ปลอดภัย เช่น ถุงยางอนามัยแบบปุ่ม แบบเส้น ที่สามารถเพิ่มความรู้สึกได้ ซึ่งปัจจุบันความรู้เรื่องเพศเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพียงแต่ผู้ใหญ่ และสังคมจะต้องเปิดกว้าง เข้าใจ ไม่ตีตรา เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้อง ไม่ต้องไปเสี่ยง และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code