เพราะ ‘ชีวิต คือ การเรียนรู้’

ที่มา : เว็บไซต์อาศรมศิลป์


ภาพประกอบจากแฟนเพจอาศรมศิลป์


เพราะ 'ชีวิต คือ การเรียนรู้' thaihealth


'ชีวิต คือ การเรียนรู้' ประโยคง่ายๆ ที่เราได้ยินกันอยู่เป็นประจำ หากแต่การเข้าถึงความหมายของประโยคนี้อย่างถ่องแท้


จนกระทั่งสามารถนำไปใช้ในทุกวันของชีวิตนั้น กลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง


มีคนเป็นจำนวนไม่น้อย ที่ได้ตระหนักถึงความหมายของคำว่า “ชีวิต คือ การเรียนรู้” อย่างแท้จริงต่อเมื่อได้พบกับประสบการณ์อันยากจะลืมเลือน หากแต่ในจำนวนคนเหล่านี้ ก็มีจำนวนไม่มากนักที่ใช้โอกาสของการได้สัมผัสกับประสบการณ์เหล่านั้น


เรียนรู้ถึง “คุณค่าแห่งชีวิต” และสามารถขับเคลื่อนชีวิตของตนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน


เคยไหมที่เราได้ทบทวนและตั้งคำถามกับปรากฎการณ์ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราเอง หรือ ชีวิตของผู้คนรอบข้าง อาจจะได้คำตอบ  ไม่ได้คำตอบ หรือไม่แน่ใจกับคำตอบที่ได้ 


แท้จริงแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจาก “ชีวิต” 


“การเรียนรู้” ที่แท้นั้น คืออะไร


“การเรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต” เกิดขึ้นได้อย่างไร


และในชีวิตคนเรานั้น จะมีวิธีการเรียนรู้ เพื่อเข้าถึงคุณค่าแท้ของชีวิตได้จริงหรือไม่ เรียนรู้จากแนวคิด ทำความเข้าใจแนวความคิดเรื่อง Holistic Learning (การศึกษาองค์รวม) ผ่านบทสัมภาษณ์ของบุคคลทั้ง 6 คน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตต่อไป ที่ www.arsomsilp.ac.th/lifeislearning

Shares:
QR Code :
QR Code