‘เพชรบุรีดีจัง’ มหกรรมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


‘เพชรบุรีดีจัง’ มหกรรมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ thaihealth


เปิดแล้วเพชรบุรีดีจัง มาส่งต่อกัน บนแพไม้ไผ่ริมแม่น้ำเพชรบุรี มหกรรมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ที่มีชีวิต


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ แพริมน้ำลานสุนทรภู่ ท่าน้ำวัดพลับพลาชัยอำเภอเมืองเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ที่มีชีวิตเพชรบุรีดีจัง มาส่งต่อกัน ร่วมด้วย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางศรีสมร เทพสุวรรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนมาร่วมพิธีเปิดงานสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี โดยนางสาวสุนิสา ประทุมเทือง แกนนำเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรีดีจังกล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดงานและชื่นชมทีมงานที่มีความเข้มแข็ง และภายหลังจากเปิดงานได้มีการแสดงเห่เรือ ซึ่งเจ้าอาวาสวัดนาพรมตำบลนาพันสาม จัดเรือพายและคนในชุมชนมาร่วมสร้างสีสันให้กับมหกรรมในแม่น้ำเพชรบุรี ในบรรยากาศแม่น้ำเพชรบุรี


‘เพชรบุรีดีจัง’ มหกรรมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ thaihealth


การจัดงานเพชรบุรีดีจังได้จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พบว่ากิจกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์มีความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความฉลาดรู้ทางสื่อ ความฉลาดทางสุขภาพ และความตื่นรู้ทางปัญญาได้อย่างทรงพลัง นำมาสู่การรณรงค์สุขภาวะทางปัญญา “เพชรบุรีดีจัง” สู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส สามารุต่อยอดและขยายผลให้มีความยั่งยืน การจัดงานในปีนี้เป็น ครั้งที่ 6 จัดกิจกรรมสร้างสังคมเรียนรู้ไร้พรมแดน ภายใต้แนวคิด เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปัน มีเยาวชนจากเครือข่ายเพชรบุรีดีจังเป็นแกนนำ ออกแบบพื้นที่โดยใช้หลักการ 3 ส. คือ สื่อสาร สร้างสรรค์ มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี นำสังคมไปสู่ ชุมชน วิถี ชีวิตสุขภาวะ กิจกรรมในปีนี้ มีทั้งกิจกรรมเรียนรู้ที่เป็นการชวนกันลงมือทำและการแสดง การเปิดบ้าน การจัดกิจกรรมของคนในชุมชน การแสดงภาพถ่ายจากช่างภาพ 70 คน รวม 150 ภาพ ที่บริเวณตลาดสดริมน้ำ และในปีนี้พิเศษมีการจัดกิจกรรมทางน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณท่าน้ำวัดพลับพลาชัย พื้นที่จัดงาน เริ่มที่ถนนดำเนินเกษม ตั้งแต่สี่แยกไปรษณีย์ ถึงหน้าวัดมหาธาตุวรวิหาร ถนนริมน้ำหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ถนนคลองกระแชงตลอดสาย และในซอยริมน้ำฝั่งตลาดสด ลานรอบน้ำพุ ลานสุนทรภู่ ลานวิหารคันธารราฐ วัดพลับพลาชัย หน้าตึกชุมสายโทรศัพท์ และตลาดสดเพชรบุรี


‘เพชรบุรีดีจัง’ มหกรรมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ thaihealth


การจัดงานได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมไปถึงหน่วยงานราชการ เอกชนและชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั้งในท้องถิ่นและต่างจังหวัด

Shares:
QR Code :
QR Code