เฝ้าระวัง “โรคฉี่หนู” ช่วงหน้าฝน

เฝ้าระวัง “โรคฉี่หนู” ช่วงหน้าฝน thaihealth


“กรมควบคุมโรค”เผย “โรคฉี่หนู หรือ โรคเลปโตสไปโรซิส”ระบาด หลังฝนตกหนักจนน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ พบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร แนะหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนในที่ชื้นแฉะ หรือสวมถุงมือยางใส่รองเท้าบู๊ท ป้องกันการเกิดบาดแผล


นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามบริเวณต่างๆ โรคที่ควรเฝ้าระวังเป็นอย่างมากคือ โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู ซึ่งมักจะระบาดหน้าฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชีพเกษตรกร ที่ต้องเดินลุยน้ำในแปลงนาที่มักจะมีน้ำขังเฉอะแฉะ ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคสูง จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-22 สิงหาคม 2558 พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั่วประเทศ จำนวน 945 ราย ในพื้นที่ 62 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 18 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ 45-54 ปี รองลงมาอายุ 35-44 ปี และอายุ 55-64 ปีตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตร57.5% รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง 19.3% ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดระนอง ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ เลยและนครศรีธรรมราช โดยภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองลงมาคือ ภาคใต้


อธิบดีกรมควบคุมโรค บอกว่า การป้องกันและเฝ้าระวังโรค เพื่อลดการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด โดยคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคฉี่หนู ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนในที่ชื้นแฉะ เนื่องจากหากมีเชื้อฉี่หนูอยู่ ปริมาณเชื้อจะมีความเข้มข้นมาก และมีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูง2.ผู้ที่ต้องทำงานที่เสี่ยงต่อโรค เช่น เกษตรกรที่ต้องเดินลุยน้ำในทุ่งนา ขอให้สวมถุงมือยางใส่รองเท้าบู๊ท ป้องกันการเกิดบาดแผลที่เท้าหรือที่ขา 3.หมั่นล้างมือบ่อยๆ อาบน้ำชำระร่างกายหลังจากเสร็จภารกิจทำงาน 4.กำจัดขยะในบ้านเรือน ที่ทำงานให้สะอาดโดยเฉพาะเศษอาหาร เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู


 


ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์


ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://bit.ly/1ijARO8

Shares:
QR Code :
QR Code