เฝ้าระวังไข้หวัดนก ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เตือนอย่าสัมผัสสัตว์ปีก เสี่ยงติดเชื้อ-ป่วยรีบพบแพทย์

 

เฝ้าระวังไข้หวัดนก ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

          นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยถึงการดำเนินงานเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้หวัดนกในขณะนี้ว่า หลังจากที่มีรายงานพบสัตว์ปีกติดเชื้อและไก่ตายผิดปกติที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ทุกจังหวัดตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด

 

          ในส่วนของจังหวัดสระแก้ว ขณะนี้ยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก แต่ก็เคยพบเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในพื้นที่อำเภอเมือง เมื่อปี 2547 จึงต้องเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ อาจจะมีโอกาสรับเชื้อโรคนี้จากประเทศเพื่อนบ้านได้

 

          ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดซ้อมแผนรับการระบาดของโรคไข้หวัดนกสำหรับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ส่งผลให้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมีประสิทธิภาพ

 

          นายแพทย์พีระกล่าวว่า ช่วงนี้หน่วยงานสาธารณสุขทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ได้ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด โดยประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เพื่อเฝ้าระวังโรคหากมีรายงานสัตว์ปีกตายผิดปกติ หน่วยเคลื่อนที่เร็วจะลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างทันที

 

          ขณะเดียวกัน สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้หวัดนกแก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน ไม่ให้สัมผัสสัตว์ปีก และห้ามนำไก่ที่ตายมาทำอาหารอย่างเด็ดขาด

 

          ในส่วนของประชาชน หากพบเห็นสัตว์ปีกป่วยหรือตายจำนวนมากอย่าใช้มือเปล่าจับหรือสัมผัสสัตว์ปีก ให้แจ้งอสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที และหากมีอาการป่วยด้วยไข้ ไอ หายใจหอบ มีอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกป่วยหรือตาย หรืออยู่ในพื้นที่มีสัตว์ปีกป่วย/ตาย ให้รีบพบแพทย์และแจ้งรายละเอียดต่างๆ ทันที

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update 02-12-51

Shares:
QR Code :
QR Code