เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ที่มา:กรมควบคุมโรค


เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ. เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เผยประเทศไทยยังคงมาตรการเข้มข้นตามระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่องใน 3 ระดับ ปัจจุบันไม่พบผู้เดินทางติดเชื้อเข้ามาในประเทศไทยแต่อย่างใด พร้อมแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่นำเข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจโรคทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย และหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ


นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวองค์การอนามัยโลก ให้ข้อมูลว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DR Congo) นั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก ยังไม่ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศ และยังไม่ได้ประกาศห้ามการเดินทางไปยังประเทศที่พบการระบาด


          สำหรับประเทศไทย ยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาตามระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง และเข้มข้นทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 2.โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน และ 3.ในระดับชุมชน โดยเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดในทุกๆ ช่องทางเข้า-ออก ทั้งที่ด่านสนามบิน ด่านท่าเรือ และด่านชายแดน และติดตามอาการจนครบ 21 วันตามมาตรฐานที่กำหนด หากมีไข้จะรับเข้าดูแลในโรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด เพื่อให้การรักษาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และจะติดตามอาการผู้สัมผัสทุกคน


ทั้งนี้ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นโรคที่ต้องรายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากหลีกเลี่ยงไม่รายงานจะมีโทษตามกฎหมาย คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป มีดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่นำเข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจโรคทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย   2.หลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะสัตว์จำพวกลิง หรือค้างคาว หรืออาหารเมนูพิสดารที่ใช้สัตว์ป่าหรือสัตว์แปลกๆ มาประกอบอาหาร  ส่วนอาการสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ได้แก่ มีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว


          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรค ได้สั่งการให้มีการเตรียมพร้อมที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันจะไม่พบผู้เดินทางติดเชื้อเข้ามาในประเทศไทย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทุกราย จะต้องมารายงานตัวและตรวจวัดไข้ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศ ซึ่งหากพบผู้ที่สงสัยก็จะมีระบบรองรับทั้งการตรวจ การกักตัวเพื่อรักษา รวมทั้งการสอบสวนควบคุมโรค ต่อไป ประชาชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


 

Shares:
QR Code :
QR Code