เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข ให้สถานพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมแผนรับมืออุทกภัย และเตรียมพร้อมให้บริการดูแลประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานจากนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ว่าเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และไหลเข้าสู่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทางโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการบริการ สถานการณ์ล่าสุดที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สามารถเปิดให้บริการตามปกติ ผู้ป่วยบางส่วนที่ไม่สามารถมารับบริการ ได้โทรศัพท์มาเลื่อนนัด ทางโรงพยาบาลได้จัดทีมหมอครอบครัว และ อสม. ออกเยี่ยมบ้าน สำรวจและดูแลกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ให้การดูแลต่อเนื่อง ไม่ให้ขาดยา นอกจากนี้ ยังได้เฝ้าระวังโรคป้องกันโรคและอุบัติภัยที่มากับน้ำท่วม แนะนำให้ความรู้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการจมน้ำ ไฟดูด โรคที่มากับน้ำท่วมเช่น โรคฉี่หนู


          นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงจัดระบบเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ และติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนที่วางไว้ โดยป้องกันอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ไม่ให้ได้รับผลกระทบ ขนย้ายยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย จัดหาพื้นที่ให้บริการสำรองในกรณีที่สถานบริการไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เตรียมแผนการอพยพและระบบการส่งต่อผู้ป่วย สำรองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็ว ทีมควบคุมโรคและทีมฟื้นฟู พร้อมออกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย


          ทั้งนี้ หากต้องการเวชภัณฑ์เพิ่มเติมสามารถขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ็บป่วยฉุกเฉินโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 หรือสอบถามเรื่องโรคติดต่อต่างๆ ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค   โทร. 1422  ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง


 

Shares:
QR Code :
QR Code