เฝ้าระวังป้องคุมโรคติดต่อชายแดน

/data/content/25300/cms/e_abghotuvw378.jpg


          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ประชุมเมืองคู่ชายแดน เรื่องความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ระดับเมือง/อำเภอ ตามแนวชายแดน จ.เลย และชายแดนแขวงไชยะบุรี/แขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว


          นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า วันที่ 12-14 สิงหาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น และประเทศลาว ร่วมประชุมเมืองคู่ชายแดน เรื่องความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ระดับเมือง/อำเภอ ตามแนวชายแดน จ.เลย และชายแดนแขวงไชยะบุรี/แขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอบสวนโรค พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางและเครื่องมือในความร่วมมือระหว่างสาธารณสุขและสุขภาพสัตว์ตามแนวชายแดน ที่โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย


          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้มีประชาชนทั้งสองฝั่งโขงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก และโรคพิษสุนัขบ้า เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงขอให้ดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว พบเป็นไข้ ไม่สบาย ให้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลทันที อย่ารับประทานยาเองโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะยาที่มีส่วนผสมแอสไพริน เพราะถ้าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก อาจทำให้เสียเลือดและเสียชีวิตได้ง่ายขึ้น


 


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code