เฝ้าระวังชุดสังฆภัณฑ์หมดอายุ ช่วงเข้าพรรษา

 /data/content/25012/cms/e_ahimnopuwz69.jpg


         เจ้าหน้าที่ สคบ.ตรวจแหล่งจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ เน้นตรวจสินค้าหมดอายุ ไม่ได้คุณภาพ ขายเกินราคา เบื้องต้นพบจัดชุดไม่ถูกต้อง แนะแยกอาหารออกจากของใช้ที่ทำจากสารเคมี ป้องกันภิกษุสงฆ์ได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของสารต่างๆ


         เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่แหล่งจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ถนนพรหมราช และย่านตลาดใหญ่ เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี น.ส.วนาลักษณ์ มุ่งพิงกลาง นิติกรชำนาญการ หัวหน้าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) จ.อุบลราชธานี สุ่มตรวจร้านจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์และสังฆทาน โดยดูการบรรจุสินค้าและเปรียบเทียบราคา ไม่ให้ผู้จำหน่ายเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งจะเลือกซื้อไปถวายแด่ภิกษุสงฆ์ในวันเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญของจังหวัด เนื่องจากมีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานในวันที่ 12 กรกฎาคมจำนวนมาก


          ผลการตรวจสอบร้านค้าส่วนใหญ่บรรจุสินค้ากลุ่มอาหารปะปนกับเครื่องใช้ที่ทำจากสารเคมี อาทิ ผงซักฟอก สบู่ เทียนไข ธูป จึงได้แนะนำให้ผู้จำหน่ายจัดชุดสังฆภัณฑ์แยกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันสุขภาพของภิกษุสงฆ์ที่รับชุดสังฆภัณฑ์ไปใช้ ไม่พบมีการนำสินค้าหมดอายุมาจัดอยู่ในชุดสังฆภัณฑ์ แต่ได้กำชับให้ร้านจำหน่ายติดป้ายแสดงราคา ให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนด้วย


          น.ส.วนาลักษณ์ กล่าวว่า ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เป็นสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม ที่ต้องระบุรายละเอียดของสินค้า บอกชื่อสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย และต้องระบุวันเดือนปีที่หมดอายุ วันเดือนปีที่บรรจุ


          หากผู้ใดขายสินค้าที่มีประกาศควบคุมฉลาก โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากนั้นไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสุ่มตรวจไปตามอำเภอต่างๆ ด้วย


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code