เฝ้าระวังจุดเสี่ยงป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ thaihealth


สคอ. ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ จัดเสวนา การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยรับปีใหม่ 2559 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ (สนทพ.) เปิดการประชุมเสวนาเรื่อง การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย รับปีใหม่ 2559 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางป้องกันลดอุบัติทางถนนช่วงปีใหม่ ดำเนินรายการโดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ผู้เสนาได้แก่ นายปรีชา เดชบุญ ตัวแทนชมรมคนรักเขาค้อ และคุณจินตนา ฮวดกระโทก ผู้จัดการภาค ภาคเหนือตอนล่าง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด


นอกจากนี้ยังมีการเสวนา “รวมพลังสื่อมวลชน ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” โดยมี พล.อ.อ.นพดุลย์ ใจอารีย์ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย และ นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด นายธัชพงษ์ เสาธง ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถกประเด็นการร่วมนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code