เผย ผู้หญิงมีแนวโน้มสูบบุหรี่สูงขึ้น

กลุ่มวัยรุ่นหญิงน่าห่วง

เผย ผู้หญิงมีแนวโน้มสูบบุหรี่สูงขึ้น

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานการกิจกรรมพิเศษและสื่อสร้างกระแสสังคม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2553 หญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อ ( Women : Tobacco Industry’s Victims ) ” ว่า ปัจจุบันปัญหาสำคัญของผู้ที่สูบบุหรี่ คือ ผู้หญิงมีแนวโน้มสูบบุหรี่รวมมากขึ้น โดยขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ติดบุหรี่มากกว่า 1,000 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงประมาณ 200 ล้านคน สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ล่าสุดพบหญิงไทยสูบบุหรี่ 840,000 คน และมีแนวโน้มสูบบุหรี่มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น

 

สำหรับการรณรงค์งดสูบบุหรี่ในปี 2553 นี้ องค์การอนามัยโลกกำหนดประเด็นการณรงค์ คือ Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women หรือหญิงไทยฉลาดไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ เพื่อลดการสูบบุหรี่ในผู้หญิงโดยเฉพาะวัยรุ่น ถือว่าเป็นแนวทางรณรงค์ที่ถูกต้อง เนื่องจากบริษัทที่ผลิตบุหรี่รู้จุดอ่อนตรงนี้และมองเห็นช่องว่างที่เหลืออยู่ทางด้านการตลาด เพราะว่าโอกาสที่จะเพิ่มการตลาดในกลุ่มผู้หญิงยังมีอยู่มาก จึงมามุ่งเน้นตรงนี้ ดังนั้นจึงต้องช่วยกันในการที่จะรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มสูบบุหรี่ลดลงโดยเฉพาะกลุ่มหญิงวัยรุ่นที่เป็นเป้าหมายทางการตลาดของบริษัทผลิตบุหรี่

 

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับมูลนิธิ หน่วยงานต่างๆรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งจะต้องดำเนินการตลอดอย่างต่อเนื่องรวมถึงการออกกฎระเบียบเพิ่มเติม เช่นประกาศกระทรวงฉบับที่ 19 ซึ่งได้กำหนดเขตพื้นที่ที่ห้ามสูบบุหรี่เพิ่มเติมขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาด เช่น สนามกีฬา ศาสนสถาน 2.สูบได้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้นอกตัวอาคาร และ3.สูบได้ในอาคาร ซึ่งประเทศไทยอนุญาตให้สูบได้เพียงพื้นที่เดียว คือ สนามบินสุวรรณภูมิในส่วนต่างประเทศ ทั้งนี้ในอนาคตจะต้องห้ามสูบด้วย ขณะนี้ได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สสส.กับองค์การอนามัยโลก โดยจัดให้เรื่องบุหรี่เป็นอีกเรื่องที่จะร่วมมือกันดำเนินการต่อไป ซึ่งหากร่วมมือรณรงค์อย่างจริงจัง ตัวเลขผู้สูบบุหรี่จะลดลง นายจุรินทร์ กล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา: เนชั่นแชลแนลดอตคอม

 

 

 

Update: 31-05-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code