เผย…คนพะเยาดื่มสุรามากเป็นอันดัน 2 ของประเทศ

อึ้ง! พบเยาวชนหญิงสูบบุหรี่มากขึ้นถึง 6.09 % สูงเป็นอันดับ 7

เผย…คนพะเยาดื่มสุรามากเป็นอันดัน 2 ของประเทศ 

          พบคนพะเยา ดื่มสุรา มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดเชียงราย และยังพบด้วยว่าเยาวชนหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ ขณะที่หลายเร่งหามาตรการลดพฤติกรรมดังกล่าว

 

          เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ต้องนำเครือข่ายการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยสื่อมวลชน, ผู้ประสานงานสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ภายในศูนย์ราชกการ, กลุ่มองค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ, ตำรวจ, สรรพสามิตจังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, อปท., และหน่วยงานสาธารณสุข กว่า 200 คน ประชุม

 

เพื่อถ่ายทอดความก้าวหน้าเรื่องมาตรการทางกฎหมายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานระหว่างภาคี ในการที่รณรงค์ลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ โดยมีนาย สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน หลังพบว่า คนพะเยาตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูงถึงร้อยละ 52.80 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดเชียงราย และยังพบอีกว่า เยาวชนหญิงในจังหวัดพะเยา มีแนวโน้มการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น คือมีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 6.09 สูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ ถึงแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุข จะออก พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ แล้วก็ตาม แต่แนวโน้มการดื่มสุราและสูบบุหรี่ ก็ยังคงมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

          ขณะที่องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า ประชากรโลกเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ถึงปีละ 4.9 ล้านคน หรือวันละ 13,600 คน และคาดว่าอีก 30 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 10 ล้านคนต่อปี

 

 

 

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update 13-06-51

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ