เผยโรงเรียนกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ควบคุมโควิด-19

ที่มา : เว็บไซต์ js100.com


เผยโรงเรียนกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ควบคุมโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


เปิดเทอมวันแรก 1 กรกฎาคม 2563 หลายโรงเรียนมีการทำความสะอาด พร้อมวางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทางกรมอนามัย พบว่ามีโรงเรียนกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ควบคุมโควิด-19


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (1 ก.ค.) เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ซึ่งมีการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยสต๊อปโควิด” เพื่อประเมินความพร้อมของโรงเรียน โดยใช้มาตรการทั้งหมด 44 ข้อ แบ่งเป็น มาตรการหลัก 20 ข้อ และมาตรการเสริม 24 ข้อ ทั้งนี้ มีมาตรการหลัก 20 ข้อ ที่ออกตาม


6 มิติการควบคุมป้องกันโรคหลัก คือ


1. การคัดกรองเด็กก่อนเข้าสู่พื้นที่โรงเรียน


2. การสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา


3. จุดล้างมือ


4. การเว้นระยะห่างในห้องเรียน


5. การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ


6. การจัดรูปแบบการใช้พื้นที่กิจกรรมร่วมกัน


ซึ่งจากโรงเรียนมีทั้งหมด 38,450 แห่ง มีการตรวจประเมินเบื้องต้นแล้ว 33,597แห่ง พบว่าร้อยละ 85.7 ผ่านมาตรการครบทั้ง 44 ข้อ ส่วนที่ไม่ผ่าน ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ในขณะนี้มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบแล้ว ทำให้สามารถนำไปปรับใช้ได้


โดยใน 2 สัปดาห์แรก หลังเปิดเรียนจะมีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ผ่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และจิตอาสาพิทักษ์อนามัยโรงเรียน ควบคู่มาตรการติดตามปกติ โดยอิงตามมาตรการหลัก 20 ข้อ ครูต้องบันทึกอาการป่วยของเด็กทุกวัน โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ หากมีการเจ็บป่วยพร้อมกัน 5 รายขึ้นไป ต้องรายงานไปยังหน่วยงานสาธารณสุข ที่จับคู่กับโรงเรียนให้เข้าไปควบคุมโรคโดยเร็ว เพื่อตัดวงจรการระบาดในโรงเรียน

Shares:
QR Code :
QR Code