เผยสถิติซดเหล้า คนไทย 5 ลิตร/ปี ต้นตออุบัติเหตุ

          องค์การอนามัยโลกเผย ประชากรโลก 38% ซดเหล้าเป็นประจำ เสียชีวิตกว่า 3.3 ล้านราย ส่วนคนไทยดื่มเฉลี่ยคนละ 5 ลิตรต่อปี ชี้เป็นต้นตออุบัติบนท้องถนน ด้านกรมควบคุมโรคชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษา


/data/content/25025/cms/e_afhiklns2469.jpg


          นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกรายงานฉบับใหม่ว่าด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ของโลกประจำปี 2557 ระบุว่า ประชากรทั่วโลกมากกว่า 38% ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และมีผู้เสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ 3.3 ล้านรายทั่วโลกในแต่ละปี และประเทศที่มีการดื่มสูงสุดคือ เบลารุส ดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยปีละ 17.5 ลิตรต่อคน เมื่อจำแนกเป็นกลุ่มอายุ พบว่าผู้สูงอายุทั่วโลกดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยปีละ 6.2 ลิตรต่อคน ขณะที่กลุ่มอายุที่บริโภคแอลกอฮอล์มากที่สุดคือวัย 15 ปี


          นายพรหมมินทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับประเทศไทย มีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยประมาณ 5 ลิตรต่อปีต่อคน และการดื่มแล้วขับคือปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 39.1% ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด 23.6% จักรยานยนต์มากที่สุด และการดื่มทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง สภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะควบคุมรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขับรถขณะ/data/content/25025/cms/e_cghknpqvw257.jpgมึนเมาและขาดสติ ประมาท ขับเร็วเกินกำหนด การเกิดอุบัติเหตุจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็จะช่วยให้ไม่ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุทางถนน และไม่เป็นสาเหตุทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการขาดสติของตนเอง”


          ดังนั้นช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งประชาชนนิยมกลับบ้านที่ต่างจังหวัด มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันนั้น ประกอบกับเป็นช่วงหน้าฝน ที่มีลมพายุและฝนตก ถนนเปียกลื่น สภาพภูมิทัศน์ของถนนไม่ดี และบางพื้นที่อาจมีดินโคลนถล่ม มีสิ่งตกหล่นกีดขวางช่องจราจร จึงให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระบุว่า ปัจจุบันมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 33 ราย เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 12,000 ราย จนองค์การอนามัยโลกร่วมกับสถาบันวิจัยด้านการคมนาคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา จัดอันดับให้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศนามิเบีย


          ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในงานกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2557 ว่า สำนักเอแบคโพลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 11-60 ปีทั่วประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,045 ตัวอย่าง พบว่า คนไทยรับรู้ว่ามีกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา 91.40% และยังมีข้อเสนอแนะให้งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติมในทุกวันพระ กับในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ด้วย นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคได้สำรวจทัศนคติความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพดีดีซีโพล ครั้งที่ 7 “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา)” ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 3,245 ตัวอย่าง ใน กทม. ปริมณฑล และอีก 24 จังหวัด พบว่า /data/content/25025/cms/e_acehmpqw3457.jpgในเพศชาย 72.44% มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิง แต่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็พบว่าเพศชาย 70.52% คิดว่าตั้งใจจะลดพฤติกรรมเสี่ยงการดื่มสุราลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


          นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการส่งเสริมจรรยาบรรณขององค์กรด้านธุรกิจ ร่วมกันให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ถึงมาตรการการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการห้ามขาย-ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ รวมถึงกิจกรรมการโฆษณาส่งเสริมการตลาดที่ผิดกฎหมายด้วย.


 


 


            ที่มา: เว็บไซต์ไทยโพสต์


            ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code