เผยภาพรวมจิตใจคนไทยดีขึ้น

ที่มา : www.naewna.com


เผยภาพรวมจิตใจคนไทยดีขึ้น thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสุขภาพจิตเผยภาพรวมจิตใจคนไทยดีขึ้น หลังมอบหมายทีมสุขภาพฝ่ายกายและทีมสุขภาพจิตลงพื้นที่ดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 เดือน บริเวณรอบสนามหลวง


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมผู้ปฏิบัติงาน หน่วยบริการปฐมพยาบาลทางใจที่ดำเนินงานร่วมกับทีมสุขภาพฝ่ายกาย บริเวณรอบสนามหลวง และรถโมบายปฐมพยาบาลทางใจที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณกองอำนวยการร่วม เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคมเป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายทีมสุขภาพฝ่ายกายและทีมสุขภาพจิตลงพื้นที่ดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 เดือนของการให้บริการ พบปัญหาสุขภาพจิตไม่มาก ประมาณร้อยละ 2 ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช โดยเฉพาะโรคจิตเภท ซึ่งมีอาการกำเริบจากการขาดยา ดังนั้น หากป่วยทางจิตเวช ต้องรับประทานยาให้ต่อเนื่อง และควรนำยาติดตัวมาด้วย


ขณะที่ ประมาณร้อยละ 1 มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย พบมากในกลุ่มโรคซึมเศร้าร่วมกับปัญหาความเครียดส่วนตัวที่สะสมมานาน เช่น ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ เคยมีประวัติทำร้ายตัวเองมาก่อน ซึ่งทั้งหมดได้รับการปฐมพยาบาลทางใจและส่งต่อเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที ส่วนที่เหลือจะเป็นปฏิกิริยาปกติโดยทั่วไปของความเศร้าโศกเสียใจ ร้องไห้ ฟูมฟาย จากการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก และความเครียดสะสมที่มาจากปัญหาส่วนตัว/การงาน/โรคเรื้อรังทางกาย เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม สภาพจิตใจคนไทยดีขึ้น เนื่องจากสามารถปรับตัวได้ตามกลไกทางจิตวิทยา เมื่อพ้นช่วง 2สัปดาห์ไปจนถึง 3 เดือน ตลอดจนสื่อมวลชนและพี่น้องคนไทยได้รวมพลังแปลงความโศกเศร้าเป็นพลังทำความดีสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9ทำให้เกิดกำลังใจและมีความเข้มแข็งทางจิตใจได้เร็วขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code