เผยผู้ชายญี่ปุ่นเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหาร

แนะกินผักผลไม้เพิ่ม-ลดสูบบุหรี่ดื่มสุรา ช่วยได้

 เผยผู้ชายญี่ปุ่นเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหาร

          ผลการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ซึ่งได้ไปศึกษากับผู้ชาย 39,000 คน นานถึง 8 ปี โดยแต่ละคนมีอายุระหว่าง 45-74 ปี และในช่วงที่ศึกษา มีอยู่ 116 คน ในนี้ที่ป่วยเป็นมะเร็งหลอดอาหาร

 

          ชนิดสแควร์มัส เซลล์ คาร์ซิโนมา ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้ชายญี่ปุ่น ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มสุรา

 

          นักวิจัยได้แบ่งผู้ชายทั้ง 39,000 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่รับประทานผักผลไม้มากที่สุด มีความเสี่ยงลดลงเกือบครึ่งหนึ่งที่จะป่วยเป็นมะเร็งหลอดอาหารชนิดดังกล่าว เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานผักผลไม้น้อยที่สุด

 

          ผลวิจัยยังพบว่า การกินผักผลไม้เพิ่มขึ้น 100 กรัม/วัน จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งหลอดอาหาร ชนิดสแควร์มัส เซลล์ คาร์ซิโนมา ลงได้ร้อยละ 11 พืชผักจำพวกหัวไชเท้าและผักกะหล่ำ ยังอาจช่วยป้องกันมะเร็งชนิดนี้ได้ด้วย แม้กระทั่งผู้ชายที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มสุรา ถ้าได้กินผักผลไม้อยู่เป็นประจำก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งหลอดอาหารชนิดนี้ลงได้เกือบ 1 ใน 3

 

          ส่วนผลการศึกษาของสถาบันวิจัยอาหารในอังกฤษยืนยันว่า ผู้ชายที่กินบร็อกโคลีอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับหัวไชเท้าและผักกะหล่ำ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและโรคเรื้อรังอื่นๆ ได้

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update : 19-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code