เผยนศ.แพทย์นิยมดื่มเหล้า-สูบบุหรี่

ผลสำรวจพบนักศึกษาแพทย์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงร้อยละ 65.9 แต่ส่วนใหญ่ไม่นิยมสูบบุหรี่

แฉนศ.แพทย์นิยมดื่มเหล้า-สูบบุหรี่

รศ.น.พ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ประธานเครือข่ายกิจการนิสิตนักศึกษาแพทย์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในการประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้เครือข่าย พย.สสส.ครั้งที่ 2 “บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาล…สู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ” ว่า ได้ทำโครงการฐานข้อมูลสุขภาพของนิสิตนักศึกษาแพทย์ในประเทศจำนวน 18 สถาบันชั้นนำ รวม 8,424 ตัวอย่าง เพื่อประเมินสมรรถภาพทางกายและสุขภาพทั่วไป

จากการสำรวจพบว่า ร้อยละ 77 หรือคิดเป็น 6,488 ตัวอย่าง ไม่มีเวลารับประทานอาหารเช้า ซึ่งเป็นมื้อสำคัญ รองลงมามื้อเย็นร้อยละ 10.2 และมื้อกลางวันร้อยละ 6.2 ส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบร้อยละ 65.9 หรือ 5,549 ตัวอย่าง ดื่มเป็นครั้งคราว ร้อยละ 30.8 ไม่เคยดื่ม และร้อยละ 1.3 ดื่มสม่ำเสมอ ส่วนปัญหาการสูบบุหรี่ ร้อยละ 90.7 หรือ 7,640 ตัวอย่างไม่เคยสูบร้อยละ 2.7 สูบเป็นครั้งคราว ร้อยละ 0.5 สูบสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ การสำรวจดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ นำไปสู่การใส่ใจ สร้างเสริมสุขภาพที่ดีในอนาคต

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ