เผยข้อมูลคน ‘2 รุ่น’ อยู่เป็นโสด เหตุยุคสมัยเปลี่ยน

ที่มา : มติชนออนไลน์ 


เผยข้อมูลคน ‘2 รุ่น’ อยู่เป็นโสด เหตุยุคสมัยเปลี่ยน thaihealth


แฟ้มภาพ


เผยข้อมูลคน ‘2 รุ่น’ ครองตัวเป็นโสด เหตุยุคสมัยเปลี่ยน ความสัมพันธ์ทางเพศไม่เหมือนเดิม


เมื่อวันที่ 29 กันยายน  ที่ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  ผศ.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว “เข้าใจพฤติกรรมต่างเจน ผ่านตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย ว่า หากแบ่งสัดส่วนประชากรของประเทศไทยตามรุ่นหรือตามเจเนอเรชั่น พบว่า คนเจนเอ็กซ์ (เกิดปี 2504 – 2524) มีจำนวนสูงสุดคือ 23 ล้านคน ตามด้วยคนเจนวาย (เกิดปี 2525 – 2548) จำนวน 22 ล้านคน เบบี้บูมเมอร์ (เกิดปี 2486 – 2503) จำนวน 11.7 ล้านคน หลังเจนวาย (เกิดปี 2549 เป็นต้นไป) ประกอบด้วย กลุ่มเจนแซด เจนแอลฟา และเจนซี จำนวน 7.8 ล้านคน และ กลุ่มไซเลนต์เจน (เกิดปี 2468 – 2485) จำนวน 3.3 ล้านคน ซึ่งคนแต่ละเจนมีการเกิดและเติบโตมาในบริบทที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อพฤติกรรม ค่านิยม และทัศนคติที่แตกต่างกัน และมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ต่างกันด้วย


ผศ.เฉลิมพล กล่าวว่า จากการทำรายงานสุขภาพคนไทยปี 2559 โดยเน้นศึกษาถึงพฤติกรรมสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของคนแต่ละเจน พบว่า พฤติกรรมทางสังคม คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ 70 – 80% แต่งงานก่อนอายุ 30 ปี ส่วนกลุ่มเจนเอ็กซ์ และวาย แต่งงานช้าลง ครองตัวเป็นโสดมากขึ้น เนื่องจากโอกาสทางสังคมผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นในการทำงานนอกบ้าน โดยเฉพาะเจนวายเรียกได้ว่าไม่มีลูกกวนตัว ไม่มีคู่ครองกวนใจ คือ แต่งงานช้ามาก และไม่ต้องการมีบุตร ใช้ชีวิตมีความอิสระมากขึ้น มากกว่า 1 ใน 3 ใช้ชีวิตอยู่คอนโดมิเนียม อัตราการย้ายถิ่นสูง ซึ่งต่างจากเบบี้บูมเมอร์ หรือ เจนเอ็กซ์ ที่ 80% อาศัยอยู่บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์


รศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา นักวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ว่า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนแต่ละยุคหรือแต่ละเจเนอเรชันที่เปลี่ยนไป โดยอดีตคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ คือคนที่เกิดปี 2486-2503 การเรียนการศึกษายังน้อย   การแต่งงานเร็วมีลูกตั้งแต่อายุยังน้อยจึงเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับคนเจนเอกซ์ เกิดช่วงปี 2504-2524 และเจนวาย เกิดปี 2525-2548 ซึ่งมีการศึกษาในระบบที่ยาวนานขึ้น คนเรียนจบปริญญาตรีมากขึ้น เรียกได้ว่าอยู่ในวัยเรียนนานขึ้น ทำให้เจอปัญหาการแต่งงานและมีลูกช้า แต่ปัญหาคือ อยู่ในวัยเรียนนานขึ้น แต่อายุเข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์แล้ว พฤติกรรมทางเพศ จึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่สามารถห้ามได้


เมื่อถามว่าแนวคิดเรื่องรักนวลสงวนตัวต่อไปจะเป็นอย่างไร  รศ. ชื่นฤทัย กล่าวว่า อย่างที่บอกว่าคนรุ่นใหม่มองเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ แนวคิดเรื่องการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัวควร หรือรักนวลสงวนตัวก็เป็นการตีกรอบของคนยุคก่อน   จะไปยัดเยียดความคิดว่าตัวเองถูกต้องให้แก่คนรุ่นอื่นที่คิดไม่เหมือนตัวเองไม่ได้

Shares:
QR Code :
QR Code