เปิด 47 พื้นที่ +96 ถนนเล่นน้ำปลอดภัย

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เปิด 47 พื้นที่ +96 ถนนเล่นน้ำปลอดภัย  thaihealth


แฟ้มภาพ


"กอบกาญจน์" หนุน  สสส.และภาคีเครือข่ายฯสร้างพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า-ปลอดภัย วอนปีนี้น้ำแล้งช่วยประหยัดน้ำ พร้อมปลุกคนไทยร่วมวัฒนธรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก


นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สงกรานต์บ้านเราปีนี้ประสบกับสภาวะภัยแล้ง รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์หามาตรการและแนวทางการใช้น้ำให้น้อยลง แต่ยังคงรักษาคุณค่าความหมายของงานประเพณีสงกรานต์ในแบบวิถีไทย โดยรณรงค์ให้ประชาชนแต่งกายด้วยการใช้ผ้าไทย ผ้าซิ่น ผ้าเมือง ผ้าขาวม้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์


“สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย” ของ สสส.และเครือข่ายได้มีการขับเคลื่อนสร้างพื้นที่เล่นเปิด 47 พื้นที่ +96 ถนนเล่นน้ำปลอดภัย  thaihealthน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย ด้วยการจัด Zoning ปลอดเหล้า พร้อมหากลวิธีในการสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากสุด นับว่าเป็นความพยายามร่วมกันส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยของประเทศ ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว”นางกอบกาญจน์กล่าว


นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึงนโยบายการรณรงค์ว่า สสส. และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น รณรงค์สนับสนุนให้พื้นที่จัดงานสงกรานต์ปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ตั้งแต่ปี 2549 หนึ่งในมาตรการสำคัญคือ การมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและเจ้าภาพจัดงานให้ความสำคัญกับการจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ซึ่งที่ผ่านมามีพื้นที่เล่นน้ำต่างๆเข้าร่วมกว่า 150 แห่ง ในจำนวนนี้มีถนนเล่นน้ำที่รู้จักกันดีในนาม ถนนเล่นน้ำตระกูลข้าวกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ


อย่างไรก็ตามม เทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในปีนี้ ประเทศไทยเผชิญหน้ากับสถานการณ์ภัยแล้ง สสส.จึงเสนอแนวทางเล่นสงกรานต์ดังนี้


1.การใช้อุปกรณ์เพื่อเล่นน้ำอย่างประหยัด


2.ฟื้นคืนคุณค่าและมิติทางวัฒนธรรมประเพณีไทยกลับมา


3.จัด Zoning พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าเพื่อความปลอดภัย


สำหรับพื้นที่ตัวอย่างของการเล่นสงกรานต์แบบประหยัดน้ำนั้นมีบางพื้นที่เล่นก่อนหน้านี้บ้างแล้ว คือถนนข้าวเหนียว ซึ่งเปิด 47 พื้นที่ +96 ถนนเล่นน้ำปลอดภัย  thaihealthนวัตกรรมวิธีการเล่นน้ำเรียกว่า “ซิดแทนสาด” คือการปะพรมน้ำ แทนการสาดน้ำโดยใช้ขวดน้ำเจาะและสะบัด


ทั้งนี้การหันกลับไปให้คุณค่าความสำคัญกับประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งการละเล่นแบบไทยๆ การใช้ผ้าไทย การรดน้ำอวยพรผู้สูงอายุ การละเล่นย้อนยุค เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ในการส่งเสริมการเล่นสงกรานต์ตามวิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย ร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code