เปิด 10 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


เปิด 10 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส.จับมือมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เปิด 10 เส้นทางท่องเที่ยว ใน 10 จังหวัดนำร่อง กทม. กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก อยุธยา พังงา ราชบุรี ทูตอารยสถาปัตย์เกาะติดปรับปรุงสภาพแวดล้อม-จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก


เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดประชุมเสวนาการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ใน 10 จังหวัดนำร่อง และพื้นที่เชื่อมโยง ครั้งที่ 1


เปิด 10 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า คนพิการและผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จำกัด ไม่สามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ หรือการใช้บริการของรัฐได้อย่างสะดวกปลอดภัย เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสุขภาพร่างกาย และสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต การสนับสนุนโครงการรณรงค์และสำรวจพื่อให้เกิดส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้อย่างอิสระ ลดความเหลื่อมล้ำและมีความสุขยิ่งขึ้น


เปิด 10 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า โครงการนี้จะทำให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลต้นแบบ จำนวน 10 เส้นทางในจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก พระนครศรีอยุธยา พังงา ราชบุรี นอกจากนี้ยังเกิดฐานข้อมูลเส้นทางบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยมีเครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์ส่งเสริม กระตุ้น และติดตามผลการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในทั้ง 10 พื้นที่และพื้นที่เชื่อมโยง


นอกจากนี้หวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมถึงเกิดการขยายผลเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวให้ทั่วประเทศไทย


เปิด 10 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์กรการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) และผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 10 จังหวัดนำร่อง โดยลงพื้นที่จริงสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลไปแล้วหลายเส้นทาง ซึ่งสถานที่ต่างๆ มีความสามารถรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทุกคนได้อย่างแท้จริง


ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักที่มีการปรับปรุงให้มีการออกแบบที่เป็นมิตร   การสร้างทางลาดมาตรฐานที่ไม่ชันสำหรับวีลแชร์ และมีห้องน้ำอารยสถาปัตย์ที่มีประตูกว้างอย่างน้อย 80 เซนติเมตร มีราวจับ มีพื้นที่กว้าง เพื่อให้มนุษย์ล้อสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง โดยสะดวกสบายและปลอดภัย


เปิด 10 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


เปิด 10 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล thaihealth


ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์เส้นทางอารยสถาปัตย์ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทย รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม ต่อยอดและขยายตลาดการท่องเที่ยวไทยสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health&Welness Tourism) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

Shares:
QR Code :
QR Code