เปิด ‘ธนาคารจักรยานสร้างสุข’ แห่งแรกในไทย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เปิด 'ธนาคารจักรยานสร้างสุข' แห่งแรกในไทย thaihealth


จ.สุพรรณบุรี เปิดธนาคารจักรยานสร้างสุขแห่งแรกในประเทศไทย ส่งเสริมการใช้จักรยานไปโรงเรียนและในชีวิตประจำวัน


เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ได้รับบริจาคจักรยาน 350 คัน พร้อมวีลแชร์และอุปกรณ์ซ่อมจากองค์กรมิตรภาพเอเซียแห่งประเทศญี่ปุ่น ตั้งเป็นธนาคารจักรยานสร้างสุขแห่งแรกของไทย พร้อมเปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 11 ของประเทศที่ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี


ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีและใช้จักรยานที่มีประสิทธิภาพถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย ที่ผ่านมาโครงการได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทั่วประเทศโดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเกษตรฯ และวิทยาลัยการอาชีพที่มีความสนใจในการจัดตั้งศูนย์รักล้อขึ้นในวิทยาลัย และใช้กลไกการเรียนการสอนฝึกฝนให้เยาวชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมแซมจักรยานที่ปัจจุบันได้รับความนิยมแต่ขาดช่างซ่อมบำรุง ทั้งในด้านเทคโนโลยีก็มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งระบบเกียร์ ระบบห้ามล้อ ระบบกลไกความเร็ว และระบบความปลอดภัยตามประเภทของจักรยาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการมีและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้งยังเอื้อไปถึงวีลแชร์ของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย


เปิด 'ธนาคารจักรยานสร้างสุข' แห่งแรกในไทย thaihealth


ที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์รักล้อในภาคต่าง ๆ ไปแล้วรวม 11 แห่ง และเตรียมการเปิดต่อไปอีก 5 แห่งตามตารางวิทยาลัย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ เทคนิคสุพรรณบุรี 1 ลำปาง 3 หนองบัวลำภู 4 หาดใหญ่ 6 ประจวบคีรีขันธ์ 2 เชียงราย 8 บ้านแพงนครพนม 5 ชุมพร 14 ชัยนาท 7 เลย 12 คูเมืองบุรีรัมย์ 13 กระบี่ 16 เกษตรฯ อุดรธานี 9 การอาชีพศรีสัชนาลัยสุโขทัย 10 ปราสาทสุรินทร์ 15 สารพัดช่างบรรหารแจ่มใสสุพรรณบุรี 11 ระหว่างเตรียมโครงการอีก 3 แห่ง คือ วท.พิษณุโลก วท.อุตรดิตถ์ และ วท.เชียงคำพะเยา


ในราวกลางปี 2561 ที่ผ่านมา โครงการได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมเอเชียและองค์กรมิตรภาพเอเชียแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Asian Association & Asian Friendship Society) โดยมี ดร.คิมิฮิโก มูรากามิ เป็นผู้อำนวยการบริหารและผู้ก่อตั้งด้วยการบริจาคจักรยานใช้แล้วสภาพดีจำนวน 350 คัน พร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมและวีลแชร์ผู้พิการอีก 2 คัน เพื่อให้โครงการได้นำไปซ่อมบำรุงและแจกจ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลนในชนบทตามโครงการ Bike For Tomorrow ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของโครงการจึงได้จัดตั้งธนาคารจักรยานสร้างสุขขึ้นไปพร้อมกับศูนย์รักล้อ ซึ่งจะทำหน้าที่รับบริจาคจักรยานจากผู้มีจิตศรัทธานำมาซ่อมบำรุงจัดทำทะเบียนอิเล็คทรอนิกส์เพื่อติดตามการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะรับคืนกลับมาซ่อมบำรุงเพื่อให้ผู้ขาดแคลนคนอื่นได้ใช้ต่อไป ทั้งนี้ที่ผ่านมาองค์กรปกครองท้องถิ่นหลายแห่งได้ให้ความสนใจนำจักรยานเของเด็กนักเรียนและประชาชนรวมทั้งวีลแชช์ของผู้สูงอายุและผู้พิการมารับบริการเพิ่มขึ้น


เปิด 'ธนาคารจักรยานสร้างสุข' แห่งแรกในไทย thaihealth


ดร.สาโรช ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ในฐานะที่เคยเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีและให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์รักล้อเป็นแห่งแรกของโครงการ มีความยินดียิ่งที่ได้เห็นความเติบโตของโครงการแพร่ไปยังสถาบันฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่สำคัญคือผู้บริหารให้ความสนใจและเห็นประโยชน์ในทุกด้าน และยิ่งโครงการได้ก้าวมาถึงขั้นสามารถเริ่มต้นตั้งธนาคารจักรยานขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศในศูนย์รักล้อแห่งที่ 11 ซึ่งตั้งในวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส ที่ตนก็เคยเป็นผู้อำนวยการมาก่อนก็ยิ่งดีใจมาก ที่สำคัญจะเป็นโอกาสที่ดีในการมอบจักรยานเหล่านี้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนผู้ขาดแคลนในชนบทและสามารถติดตามดูแลให้การช่วยเหลือในวันข้างหน้าได้เป็นอย่างดี


ในโอกาสเดียวกันนี้ นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสสุพรรณบุรี กล่าวว่า ตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งแต่ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้งศูนย์รักล้อให้เป็นหน่วยย่อย เพื่อการฝึกอบรมอาชีพด้านจักรยานให้แก่นักศึกษาประชาชนและการให้บริการชุมชนควบคู่ไปกับศูนย์ซ่อมสร้างของวิทยาลัยที่ได้ทำอยู่เดิม และทำเลที่ตั้งศูนย์รักล้อของวิทยาลัยฯ ก็อยู่ในชุมชนที่ใกล้กับโรงเรียนประจำจังหวัด ชุมชนวัดป่าเลไลยก์ ชุมชนวัดประตูสาร และรั้วใหญ่ซึ่งจะเกิดประโยชน์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน จึงขอขอบพระคุณเครือข่ายจักรยานสร้างสุขฯ และทางคณะกรรมการสมาคมเอเชียและองค์กรมิตรภาพเอเชียแห่งประเทศญี่ปุ่นไว้ ณ โอกาสนี้


เปิด 'ธนาคารจักรยานสร้างสุข' แห่งแรกในไทย thaihealth


ดร.ประมวล วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม กล่าวว่า ศูนย์รักล้อของวิทยาลัยที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นนอกจากได้ให้บริการแก่นักศึกษาของวิทยาลัยที่ใช้จักรยานเป็นประจำจำนวนมากแล้ว ยังได้ให้บริการแก่ชุมชนใกล้เคียงที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีตามโครงการของรัฐบาล และชุมชนนี้ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคืออุทยานแห่งชาติภูลังกาที่ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวและนักปั่นจักรยานให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวโดยการใช้จักรยานจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้ทางโครงการยังได้กลับไปส่งเสริมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่องสุขนวตกรรมจักรยานสร้างสุขเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เป็นการช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาอีกด้วย


สำหรับพิธีการมอบจักรยานให้แก่ผู้ขาดแคลน การเปิดธนาคารจักรยานสร้างสุขแห่งแรกร่วมกับศูนย์รักล้อแห่งที่ 11 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสครั้งนี้ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยมีผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมพิธีด้วย ได้แก่ นายทากาชิ ฮาชิโมโต จากโครงการสนับสนุนจักรยาน, นางจุงโกะ โอฮารา รองประธานองค์กรมิตรภาพเอเชียแห่งประเทศญี่ปุ่น JAFS และ นางโยชิโกะ โอกาโมโต เจ้าหน้าที่องค์กร JAFS


ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย กล่าวในตอนท้ายว่า เป็นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่โครงการได้รับความสนับสนุนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์โดยตรงแก่เยาวชนและประชาชนที่ขาดแคลน นอกจากขณะนี้ได้มีสถานศึกษาอื่น ๆ ติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะได้พิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป ยิ่งมีโครงการธนาคารจักรยานเกิดขึ้นได้แล้วทางโครงการจึงจำเป็นต้องจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้แอปพลิเคชันบนระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญให้สามารถรองรับการบริจาคและการแจกจ่ายเพื่อการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนจักรยานทั้งหมดนี้ก็จะได้รับการซ่อมบำรุงและทยอยส่งไปยังศูนย์รักล้อแห่งอื่นๆที่ประสงค์จะตั้งธนาคารจักรยานสร้างสุขแห่งอื่น ๆ ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code