เปิดใช้สัญญาณไฟถูกวิธี ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา: เดลินิวส์


เปิดใช้สัญญาณไฟถูกวิธี ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


แฟ้มภาพ


          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้อง กันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการใช้สัญญาณไฟอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับสถานการณ์ ตรวจสอบสัญญาณไฟให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีการชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที รวมถึงเรียนรู้การใช้งานสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับสถาน การณ์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การเปิดใช้สัญญาณไฟ เป็นการสื่อสารให้ผู้ร่วมใช้เส้นทางทราบทิศทางการเดินรถ หากใช้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติ ดังนี้


          ตรวจสอบสัญญาณไฟให้พร้อมใช้งาน สัญญาณไฟทุกดวงต้องสามารถส่องสว่างได้เป็นปกติ หากหลอดไฟชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ ไฟหน้าต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองนวล มีกำลังไฟเท่ากันทั้งสองข้าง และปรับให้ส่องทางอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไฟเบรกต้องมีสีแดง และสามารถมองเห็นในระยะไม่ต่ำกว่า 30 เมตร


          ไฟกะพริบต้องเป็นสีเหลืองอำพันหรือสีแดงเท่านั้น และโคมแก้วครอบสัญญาณไฟ ควรหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ จะช่วยให้แสงไฟส่องสว่างมากยิ่งขึ้น เรียนรู้การใช้สัญญาณไฟ ไฟหน้ามีหน้าที่เพิ่มความส่องสว่างทำให้มองเห็นเส้นทางได้ในระยะไกล


          ไฟถอยหลังมีหน้าที่ส่องสว่างเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง ซึ่งจะช่วยเตือนผู้ร่วมใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวัง ไฟสูงมีหน้าที่ช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนมากขึ้น เมื่อขับผ่านเส้นทางที่มืดมาก ไฟเลี้ยว / ไฟฉุกเฉิน  มีหน้าที่ช่วยบอกทิศทางการเดินรถ โดยเฉพาะเมื่อเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องทาง แซง หรือกลับรถ


          ไฟเบรกมีหน้าที่ส่องสว่าง เมื่อเหยียบเบรก จึงช่วยเตือนผู้ที่ขับรถตามหลังมาให้ชะลอความเร็วรถ ไฟตัดหมอกมีหน้าที่ทำให้มองเห็นเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากส่องสว่างได้ไกลและส่องสว่างต่ำไปตามพื้นถนน


          การตรวจสอบดูแลรักษาไฟส่องสว่างอยู่เสมอ รวมถึงการเรียนรู้ทักษะและวิธีการใช้งานสัญญาณไฟต่าง ๆ อย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ