เปิดโอกาสเรียนรู้สำหรับเด็ก ผ่านพื้นที่สร้างสรรค์

จากกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเด็กๆ มีความสุข สนุกสนานกันอย่างถ้วนหน้า ที่ได้ออกมาเรียนรู้ผ่านการเล่นกิจกรรมที่หลากหลายตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับคุณหนูๆ โดยเฉพาะ และถึงแม้ว่าวันเด็กจะผ่านพ้นไป แต่ก็ยังมีแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กๆ อีกไม่น้อยที่พร้อมจะให้หนูๆ ได้ใช้วันหยุด ได้เล่น ได้เรียนรู้ และได้พัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างให้เด็กในวันนี้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในวันหน้า


พื้นที่สร้างสรรค์ เปิดโอกาสเรียนรู้สำหรับเด็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


วันนี้เราจึงมีแหล่งเรียนรู้ที่จะให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่สร้างสรรค์ พร้อมเคล็ดลับสำหรับผู้ปกครองในการจัดสรรพื้นที่ให้กับลูกน้อยวัยกำลังโตมาฝากกันค่ะ


เริ่มจากการจัดพื้นที่เล่นให้กับเด็ก เพราะพื้นที่เล่นไม่ได้มีแค่สนามเด็กเล่น ผู้ปกครองสามารถจัดสรรพื้นที่ในบ้าน หรือประยุกต์พื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เล่นของเด็กได้ โดยหัวใจสำคัญคือต้องคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ บุคลิกภาพ ความสามารถทางกาย และความต้องการพิเศษของเด็กด้วย ซึ่งการจัดสรรแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น ในบ้าน ไม่ว่าบ้านขนาดเล็กหรือใหญ่ก็สามารถเพิ่มมุมให้เด็กกระโดดเชือกหรือตีลังกาได้ พื้นที่ว่างในชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถจัดการพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้เด็กออกมาเล่นกิจกรรมที่หลากหลายในเวลาว่างได้ และ ธรรมชาติรอบตัว ในชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ผู้ปกครองควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นกับธรรมชาติรอบตัว การให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทั้งกาย สังคม และสมองอีกด้วย


นอกจากนั้นเรายังมีพื้นที่สร้างสรรค์เหมาะที่จะให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้


ลานกีฬาพัฒน์ 1 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามัคคี อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งภายในลานกีฬา ประกอบด้วย สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ลานผู้สูงอายุ และที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่สำคัญที่สุด คือ เป็นลานกีฬาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการ"สร้าง" และ "พัฒนา" เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศ ทุกวัย ได้อย่างแท้จริง สำหรับลานกีฬาพัฒน์ 1 เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 06.00-21.00 น.พื้นที่สร้างสรรค์ เปิดโอกาสเรียนรู้สำหรับเด็ก thaihealth


สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของลานกีฬาพัฒน์ 1 ได้ที่ https://www.facebook.com/Klongjunstadium


เช่นเดียวกันกับ นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซึ่งเป็นนิทรรศการถาวรให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้สังคมผ่านสื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้องการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องที่ 1.Start with me เริ่มต้นที่ตัวเรา ซึ่งเป็นห้องที่จะพาเราไปตามหาความสุข เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับตนเอง ห้องที่ 2.Together we can ร่วมคิดร่วมสร้าง ซึ่งภายในห้องจะมีนิทรรศการย่อยเรียกว่าซอยสุขใจ เป็นการเรียนรู้การสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ผ่านกิจกรรม แก้ไขสถานการณ์ หรือแก้ไขปัญหาในสังคม ตามแต่ละสถานการณ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ บ้าน ชุมชน โรงเรียน และสถานที่ทำงาน ซึ่งปัญหาก็จะแตกต่างกันออกไป เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้การช่วยเหลือสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข


ส่วนห้องที่ 3. Let’s go green คนมีสุขภาวะทำให้โลกน่าอยู่ เป็นห้องที่จะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การอนุรักษ์และเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตนเอง สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ และสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว และห้องที่ 4 Thaihealth and well-being ร้อยความสุขคนไทย ห้องที่จะได้รู้จักการทำงาน ของ สสส. องค์กรที่ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาวะ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนมีความสุขทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา


หากท่านใดสนใจเข้าชมนิทรรศการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 083-094-1405- 6 เว็บไซต์ http://www.thaihealthcenter.org/


พื้นที่สร้างสรรค์ เปิดโอกาสเรียนรู้สำหรับเด็ก thaihealthโครงการสวนผักคนเมือง นับเป็นโครงการที่ชี้ให้เห็นว่าการปลูกผักในพื้นที่อันจำกัดไม่เป็นปัญหาอย่างที่คิด นอกจากจะได้ผักปลอดสารพิษไว้กินกันในครัวเรือนแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย โดยผู้ปกครองสามารถพาลูกๆ มาเรียนรู้วิธีการปลูกผักตั้งแต่ขั้นตอนแรกตลอดจนนำไปประกอบอาหาร จึงนับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง


ปัจจุบันโครงการสวนผักคนเมืองให้การสนับสนุนศูนย์อบรมทั้งหมด 6 ศูนย์ เพื่อเป็นเเหล่งถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวให้กับผู้ที่สนใจ ดังนี้1.ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ 2.ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way 3.ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62) 4.ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)  5.เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ และ 6.ศูนย์อบรมสวนเกษตรดาดฟ้า หลักสี่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอบถามได้ที่ โทร. 02-591-1195-6 หรือ  [email protected]


การเรียนรู้ที่ดีต้องมาพร้อมร่างกายที่แข็งแรงและพร้อมอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ปกครองควรเอาใจใส่เรื่องโภชนาการควบคู่ไปด้วย โดยจัดอาการให้ครบ 5 หมู่ เลี่ยงการกินน้ำหวานหรือน้ำอัดลม มีการออกกำลังกายที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ลูกน้อยได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกรักได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า


 


 


เรียบเรียงโดย : แพรวพรรณ สุริวงศ์ team content www.thaihealth.or.th


ขอบคณข้อมูลจาก  www.thaicityfarm.com , ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.


 

Shares:
QR Code :
QR Code