เปิดโครงการ “รวมพลัง” สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชน

เปิดโครงการ “รวมพลัง” สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนเปิดโครงการ “รวมพลัง” สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชน 

 

            นายเอนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กำลังดำเนินโครงการ รวมพลังร่วมกับ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) โดยจะเปิดตัวโครงการในกิจกรรมแรก คือ เวทีเสวนา รวมใจร่วมทาง : สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรม เคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 นายกฤษณพร เสริมพาณิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษหัวข้อ “กรมประชาสัมพันธ์กับการปฏิรูปสื่อ”

 

            “โครงการรวมพลัง” เกิดขึ้นจากแนวคิด เด็กคือพลังสำคัญชาติ และปัจจุบันปัญหาของสังคมกำลังส่งผลกระทบกับเด็กเยาวชน จากงานวิจัยใน 4-5 ปีที่ผ่านมา พบว่า วัยรุ่นไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีความเครียด และใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหากันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอีกด้วย พฤติกรรมเด็กเยาวชนส่วนใหญ่มักเลียนแบบดารา และเห็นจากการเผยแพร่ของสื่อต่างๆ ในฐานะที่สื่อมวลชน คือ องค์กรหนึ่งของสังคม ย่อมต้องมีหน้าที่อันพึงกระทำต่อสังคม คือ การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมด้านความคิด สติปัญญาแก่เด็กเยาวชน

 

นายอเนก กล่าวว่า ในฐานะที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เป็นสื่อของรัฐ ตระหนักดีถึงหน้าที่อันพึงมีต่อสังคมและปัญหาจำเป็นเร่งด่วน ที่เกิดขึ้นกับสังคมดังกล่าว จึงค้นหาพันธมิตรที่มีแนวคิดเหมือนกัน มาร่วมขับเคลื่อนปัญหา และพบว่าหน่วยงานแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน ( สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีองค์ความรู้และมีนโยบายส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว การสื่อสารเพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าของเด็กเยาวชน และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ขณะที่สำนักประชาสัมพันธ์มีพื้นที่สื่อ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัด ที่สามารถนำมาร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดสื่อดีเพื่อเด็กเยาวชนได้ จึงเกิดความร่วมมือ ภายใต้ชื่อ โครงการ รวมพลัง ขึ้น มีการจัดเวทีเสวนา 3 ครั้ง ครั้งแรกจะเป็นการจัดเวทีเสวนา ร่วมใจร่วมทาง:สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชน ซึ่งเป็นเวทีใหญ่และถือเป็นการเปิดตัวโครงการไปในครั้งเดียวกัน อีกสองเวทีที่เหลือจะเป็นการวิเคราะห์ผังรายการและการถอดบทเรียนรู้

 

            ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กล่าวย้ำว่า โครงการรวมพลัง ถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานสื่อรัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ และการจัดเวทีเสนาครั้งแรก คือ เวทีเสวนา ร่วมใจร่วมทาง:สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี ก็ถือว่าเป็นเวทีของทุกคนได้มาร่วมคิด ร่วมกันค้นหาแนวคิดในการร่วมมือกันสร้างสรรค์สื่อดี เพื่อเด็กเยาวชนของภาคตะวันออก ดังนั้น จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้มาร่วมกันในเวทีที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วย โดยสามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมเวทีเสวนาได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร 039-471-087 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

update : 25-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code