เปิดแอปฯ ช่วยเผยแพร่ “อาหารไทย”

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการ


เปิดแอปฯ ช่วยเผยแพร่ “อาหารไทย” thaihealth


6 หน่วยงาน ร่วมเปิดตัว แอปพลิเคชันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศัพท์อาหารไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาต่างประเทศ 7 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปน


“Thai Food Terms” เป็นแอปพลิชันที่ช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศัพท์อาหารไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาต่างประเทศ 7 ภาษา ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การแปลภาษาและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวคาดหวังว่า แอปพลิเคชันนี้จะส่งเสริมความรู้และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับอาหารไทย ทั้งจะช่วยสนับสนุน การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมและการส่งออกอาหารไทยไปต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปหลายอาชีพ ทั้งนักแปล ล่าม นิสิต นักศึกษา มัคคุเทศก์ พนักงานสายการบิน พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไทยและนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ


ด้าน ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนคเทค กล่าวว่า เนคเทคมีหน่วยงานที่มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีด้านภาษาธรรมชาติและความหมาย ซึ่งมีประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 20 ปี มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตลอดจนบุคลากรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ


“ในขณะนี้เนคเทคได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนในรูปแบบของโมไบล์แอปพลิเคชัน โดยจะสามารถนำมาประยุกต์กับข้อมูลด้านศัพท์อาหารไทย ซึ่งมีคำแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้ถึง 7 ภาษา โดยเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 10 หมวด เช่น ชื่ออาหารคาวหวาน วิธีประกอบอาหาร เครื่องปรุงวัตถุดิบ พืชผักสมุนไพร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในครัว และอื่นๆ อีกมาก จุดเด่นของแอปฯ นี้คือ ใช้งานที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ใช้ได้บนมือถือหรือแท็บเล็ต และมีวิธีค้นหาได้หลายทาง เช่น ค้นจากหมวด คำ และภาพ หรือจะค้นจากดัชนีก็ได้เช่นกัน” ดร.ชัยระบุ


สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Thai Food Terms” ได้แล้วที่ App Store สำหรับระบบ iOS และ ที่Google Play สำหรับระบบ Android

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ