เปิดแล้ว ‘มหกรรมสุขภาพ’ เทศบาลนครหาดใหญ่

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เปิดแล้ว 'มหกรรมสุขภาพ' เทศบาลนครหาดใหญ่ thaihealth


เทศบาลนครหาดใหญ่ ปลุกกระแสคนรักสุขภาพ จัดงานมหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่


ประจำปี 2561 “Hatyai Healthy Life 2018” ระหว่างวันที่ 5-13 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00–22.00 น. ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ พบกับกิจกรรมสุขภาพมากมาย การให้บริการทางแพทย์และการนำเสนอนวัตกรรมสุขภาพ อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น สาธิตการทำ CPR คลีนิกโรคซึมเศร้า การตรวจประเมินประสิทธิภาพการนอนหลับ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โยคะเพื่อสุขภาพ การสาธิตเมนูอาหารคลีน การส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย และแพทย์ทางเลือก การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการให้ความรู้ และการแนะนำการดูแลสุขภาพจากศิลปิน และผู้มีชื่อเสียงในวงการด้านสุขภาพมากมาย ซึ่งในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561“Hatyai Healthy Life 2018” และร่วมปลูกต้นยมชวน   ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  ตลอดจนได้รับเกียรติจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา (สปสช.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาพันธ์แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้ โรงพยาบาลต่างๆ และเครือข่ายด้านสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 48 หน่วยงาน ในการจัดงานมหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ “Hatyai Healthy Life 2018” ขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย


เปิดแล้ว 'มหกรรมสุขภาพ' เทศบาลนครหาดใหญ่ thaihealth


โดยลักษณะของกิจกรรมภายในงาน จะมีการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค นวัตกรรมสุขภาพ การแนะนำคุ้มครองผู้บริโภค  ตลอดจนการบริการด้านสุขภาพต่างๆ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย และการแพทย์ทางเลือก โดยให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้  รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ โซนสุขภาพ สำหรับการบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การสาธิตทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ,บริการตรวจสุขภาพ , คลินิกโรคซึมเศร้า,การตรวจสุขภาพช่องปาก, พยากรณ์ 10 ปีโรคหัวใจและเส้นเลือดสมอง, การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย,การปรุงยา,การทำลูกประคบ บริการนวดแผนไทย ,นวดตอกเส้น ,บริการอบสมุนไพร ,การดูแลสุขภาพยุคดิจิทัล และนวัตกรรมสุขภาพด้านกายภาพบำบัดโซนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ  อาทิ  กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก (โครงการนม-ไข่) ,การประกวดหนูน้อยนักคลาน , นิทรรศการ “อิ่มท้องสมองใส” ให้ความรู้เรื่องการใช้ยา ,ตลาดนัดสุขภาพ และการนำเสนอนวัตกรรมสุขภาพจากคณะต่างๆ โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โซนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู้ และสาธิตการคัดแยกขยะ, สวนผักคนเมืองหาดใหญ่ , เมืองสีเขียว Green City , และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โซนจัดแสดงสินค้าทั่วไป   จำหน่ายสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา สินค้าราคาถูก  ลดค่าครองชีพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ กว่า 40 รายการ โดยพบทั้ง 4 โซนกิจกรรมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมที่น่าสนใจจากศิลปินนักแสดงและกูรูด้านสุขภาพ  ได้แก่– คอนเสิร์ตจากริท เดอะสตาร์- เมนูสุขภาพ โดย บอย พิษณุ และเชฟตูน AF- เทคนิคการปั้นกล้าม เพื่อรูปร่างที่สมส่วน โดย เดี่ยว สุริยนต์- การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ และ การดูแลรูปร่างหลังคลอด โดย ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน  – ทอล์คโชว์กินอยู่อย่างสง่า กับ อ.สง่า ดามาพงษ์  – วิ่งอย่างไรไม่ให้เจ็บ กับ หมอเมย์ พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ (หมอคู่ใจ ตูน บอดี้สแลม)- ความรู้กฎ 3 อ.กินอยู่เพื่อความสุขที่ยั่งยืน โดย หมอก้อง นายแพทย์สรวิชญ์ สุบุญ  – การแสดงดนตรีจากศิลปิน  วงกลม , อู๋ พันทาง ,วงลีแบนด์ , วงบังเอิญ , อ๊อฟ ดอกฟ้า และริ๊ซซี่รวมทั้งเคล็ดลับชะลอวัย สวยเซ็กซี่ตลอดกาล การปรับสมดุลร่างกายสุขภาพดีในยุคดิจิทัล และกิจกรรม     Get Fit ร่วมเต้นรีดไขมัน โดยคุณพรทิพย์ รัตนศิริวิไล เจ้าของพ็อคเก็ตบุ๊ค Forever Young สร้างสวยตลอดกาล และการใช้ชีวิตให้เป็นสุขด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด โดยนายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์


โดยงานมหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ “Hatyai Healthy Life 2018” ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ยั่งยืน” ด้วยหลัก 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และ ออกกำลังกาย  เทศบาลนครหาดใหญ่มีความมุ่งหวังที่จะสร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน  รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ และเพิ่มทางเลือกในการรับการบริการด้านสุขภาพจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพต่อไป ชม ช้อป ชิม สินค้าสุขภาพ และร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายพบกัน 5-13 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.  ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่“สุขภาพของคนหาดใหญ่..ให้เราดูแล”

Shares:
QR Code :
QR Code