เปิดแนวทางปฎิบัติป้องกันผู้สูงอายุในครอบครัว-สถานดูแล ในช่วงโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์


เปิดแนวทางปฎิบัติป้องกันผู้สูงอายุในครอบครัว-สถานดูแล ในช่วงโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


เปิดแนวทางปฎิบัติป้องกันผู้สูงอายุในครอบครัว-สถานดูแล ในช่วงโควิด-19


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย เพราะส่วนใหญ่มักมีโรคประจำตัว โดยแนวทางการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า กินร้อนช้อนกลางส่วนตัว เลี่ยงออกนอกบ้าน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อสื่อสาร


ส่วนแนวทางการดูแลของสมาชิกในบ้าน ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ กินร้อนช้อนกลางส่วนตัว ทำความสะอาดบ้านอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง จัดระบบระบายอากาศให้ถ่ายเท หากผู้สูงอายุต้องการออกนอกบ้านเพื่อผ่อนคลาย ขอให้เลือกพื้นที่ใกล้บ้าน เป็นพื้นที่เปิดโล่งมีอากาศถ่ายเท


“คนที่จะเดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะมาจากพื้นที่เสี่ยง ช่วง 1-2 วันแรกอย่าเพิ่งเข้าไปสัมผัส ถือว่าเป็นการสังเกตุอาการเบื้องต้น อย่าเพิ่งเข้าไปคลุกคลี” พญ.พรรณพิมล กล่าว


สำหรับสถานดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ มีระบบคัดกรอง ทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ที่มีจุดสัมผัส เลี่ยงกิจกรรมรวมตัวชุมนุม และทำความสะอาดของบริจาคก่อนนำมาใช้งาน ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลต้องหมั่นทำความสะอาดร่างกาย พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทยอาจจะดูดีขึ้นโดยลำดับ แต่สถานการณ์โดยรอบในพื้นที่อื่นๆ ยังไม่ได้ลดลงเพียงพอจนเป็นที่น่าพอใจ โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติตัวตามมาตรการสุขอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองทั้งการล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากาก และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรต่อเนื่องไปอีกสักระยะเพื่อป้องกันโรค


 

Shares:
QR Code :
QR Code