เปิดเว็บไซต์รู้ทันเล่ห์บริษัทบุหรี่

สร้างความตื่นตัวให้คนไทย

 

            ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเว็บไซต์ต้านงานเอ็กซโปบุหรี่ Tabinfo Asia 2009 ในชื่อ www.counteringtabinfo.org

 

เปิดเว็บไซต์รู้ทันเล่ห์บริษัทบุหรี่

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กล่าวว่า เว็บไซต์เป็นช่องทางสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นพื้นที่ของการให้ข่าวสารที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง การให้ข่าวสารติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวการจัดงานเอ็กซโปบุหรี่ Tabinfo Asia 2009 เป็นเรื่องสำคัญที่สาธารณะต้องรับทราบ เพราะจะเป็นการสร้างความตื่นตัวในการรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่และเป็นหนทางสำคัญที่ทำให้คนที่สูบบุหรี่ได้รู้ตัวว่าตนเองตกเป็นเหยื่อของการตลาด โดยเฉพาะเยาวชนเมื่อได้รู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่แล้ว จะรู้ว่าการสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องเท่อีกต่อไป และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นเป็นผลจากการทำตลาดของบริษัทบุหรี่ ทำให้เยาวชนไทยเริ่มต้นสูบบุหรี่และเข้าสู่วงจรการเสพติดนิโคตินปีละ 200,000 -300,000 คน การที่บริษัทบุหรี่มาจัดเอ็กซโปในประเทศไทยนั้น เป็นการท้าทายอำนาจและศักยภาพในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมยาสูบที่เข้มแข็งมากประเทศหนึ่งในโลก ดังนั้นเว็บไซต์จะเป็นช่องทางของการสร้างความตื่นตัวให้กับสังคมไทย และทำให้สาธารณชนได้ร่วมเป็นแรงสนับสนุนคัดค้านกิจกรรมเอ็กซโปบุหรี่ เพราะคนไทยไม่สนับสนุนสินค้าคร่าชีวิตมวลมนุษย์หลายพันล้านคนในทุกๆ ปี

 

            ด้าน สตีเฟ่น ฮาแมนน์  ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า การเปิดเว็บไซต์คัดค้านงานเอ็กซโปบุหรี่ ในชื่อ www.counteringtabinfo.org จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของงาน Tabinfo Asia 2009 รวมทั้งเว็บไซต์นี้จะเป็นการบันทึกเหตุการณ์สำคัญด้านการควบคุมยาสูบของไทยอีกเหตุการณ์หนึ่ง ที่บริษัทบุหรี่รุกรานไทย ด้วยการจัดงานเอ็กซโปบุหรี่ และยังมีคำท้าทายของการจัดงานครั้งนี้ว่า “If you win Thailand, you win the world” ซึ่งเว็บไซต์นี้จะทำหน้าที่เป็นช่องทางสำคัญของการสื่อสาร นอกจากเหตุการณ์จัดเอ็กซโปบุหรี่แล้ว ยังเป็นแหล่งข้อมูลเปิดโปงกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ที่สำคัญให้กับสังคมไทยอีกด้วย โดยภายในเว็บไซต์ได้รวบรวม อาทิ คลิปวีดิโอเพื่อรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่ บทความติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทบุหรี่ ข้อมูลตัวเลขเหยื่อการตลาดของบริษัทบุหรี่  เป็นต้น และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงพลังของคนไทยคัดค้านงานเอ็กซโปได้ที่ www.counteringtabinfo.org ในหัวข้อ sign the petition tabinfo หรือร่วมลงชื่อคัดค้านได้อีกทางผ่านเว็บไซต์ www.ashthailand.or.th ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

 

เปิดเว็บไซต์รู้ทันเล่ห์บริษัทบุหรี่

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

 

Update: 22-10-09

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

 

Shares:
QR Code :
QR Code