เปิดหลักสูตร ‘โตไปไม่เสพ’ ป้องกันเยาวชนจากยาเสพติด

ปลูกฝังเยาวชนตระหนักภัยร้ายยาเสพติด เปิดหลักสูตร ‘โตไปไม่เสพ’


เปิดหลักสูตร ‘โตไปไม่เสพ’ ป้องกันเยาวชนจากยาเสพติด thaihealth


ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นางเบญทราย กียปัจจ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะรองโฆษก กทม. กล่าวถึงผลประชุมผู้บริหาร กทม. ครั้งที่ 13/2558 ว่า ในที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักอนามัยได้รายงานสถิติว่าจำนวนผู้เสพยาโดยรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่าในกลุ่มเยาวชนมีการเสพยาเพิ่มขึ้น จากการสำรวจพบว่าผู้เสพยาที่อายุน้อยที่สุดคืออายุ 9 ปี


ทั้งนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะครูในโรงเรียน กทม. ที่ต้องให้ความรู้และสอดส่องเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประสานกับผู้ปกครองให้ดูแลเมื่ออยู่ที่บ้านด้วย โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาจัดทำหลักสูตร "โตไปไม่เสพ" ให้เป็นวิชาเสริมเช่นเดียวกับโตไปไม่โกง เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้รู้ถึงภัยยาเสพติด ไม่อยากรู้อยากลอง และสร้างสถานศึกษาปลอดยาเสพติด


 “ที่ผ่านมา กทม.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์ผู้ติดยาลดลงตามลำดับ และขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองร่วมกันเป็นหูเป็นตา ซึ่งสำนักอนามัยได้เปิดรับให้ผู้เสพยาเข้าบำบัดสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 68 แห่ง” นางเบญทราย กล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กทม. รายงานว่าปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติด 782 ราย เป็นชาย 693 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.62 และเป็นหญิง 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.38 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ซึ่งช่วงอายุที่เข้ารับการบําบัดมากที่สุดคือ 20-24 ปี


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ