เปิดสายด่วนให้คำปรึกษาทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เครือข่ายพุทธิกา โดยโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เปิดสายด่วน 02-882-4952 ให้คำปรึกษาทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ให้บริการโดยจิตอาสาสายด่วน  

เปิดสายด่วนให้คำปรึกษาทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย

“คนเจ็บ” ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การเยียวยาทางกายเท่านั้น การเยียวยาทางจิตใจก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน ยิ่งคนที่เจ็บหนัก อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต การเยียวยาทางจิตใจยิ่งมีความสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำ ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อผู้ป่วยมีใจสงบ ยอมรับความตายได้ ก็หายทุรนทุราย แม้อาการทางกายจะทรุดหนักลงเป็นลำดับจนยากแก่การเยียวยารักษาได้แล้วก็ตาม

ยามที่เกิดความเจ็บป่วย เผชิญกับความตายและการพลัดพรากสูญเสีย จึงกระตุ้นเร้าความกลัว ความวิตกกังวล และความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวให้ผุดขึ้นอย่างรุนแรง ผู้ป่วยจึงต้องการการดูแลรักษาทางจิตใจ ยิ่งระยะสุดท้ายที่มิอาจรักษาต่อไปดีขึ้น การช่วยเหลือทางจิตใจจึงมีความสำคัญ เพราะจะเป็นโอกาสที่จิตใจกลับดีขึ้นมาได้ หายทุรนทุราย จนเกิดความสงบ  ดังพระพุทธองค์ได้เคยตรัสแก่นกุลปิตาอุบาสกผู้ป่วยหนักว่า “ขอให้ท่านพิจารณาอย่างนี้ว่า เมื่อกายเรากระสับกระส่าย จิตเราไม่กระสับกระส่าย” การน้อมจิตระลึกถึงสิ่งดีงาม ความเจ็บป่วยและภาวะใกล้ตายแม้เป็นภาวะวิกฤติหรือแตกสลายในทางกาย แต่เป็นโอกาสแห่งความหลุดพ้นทางจิตใจ หรือยกระดับทางจิตวิญญาณได้ ด้วยการช่วยเหลือเตือนสติของผู้ดูแลที่มีความรัก เห็นอกเห็นใจ มีเมตตาจิต และมีสติประคับประคองใจ อดทนอดกลั้นที่เต็มเปี่ยม จะทำให้ผู้ป่วยสัมผัสและน้อมนำไปสู่ความสงบในระยะสุดท้ายของชีวิตได้

เปิดสายด่วนให้คำปรึกษาทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ด้วยการใช้สติกำกับเป็นแนวทางสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในการเยียวยาช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ช่วยให้ผู้ป่วยก้าวข้ามความเจ็บปวดทุรนทุรายได้ จากประสบการณ์ของเครือข่ายพุทธิกาที่ได้ดำเนินโครงการเผชิญความตายสงบมาตั้งแต่ปี 2547 มีผู้สนใจทั้ง ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ญาติ อาสาสมัคร คนทั่วไป และบุคลากร แพทย์ พยาบาล มากขึ้นทุกปี

โดยเฉพาะกิจกรรมการอบรม ของโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เน้นการเรียนรู้ให้มีแนวทางนำไปปฏิบัติได้ มีทัศนคติต่อการตายดีและการมีชีวิตอยู่ รวมไปถึงการช่วยเหลือทางด้านจิตใจของผู้ป่วยระยะสุดท้าย อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการอบรมยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการเข้าร่วมได้มากนัก เนื่องจากยังมีข้อจำกัดต่างๆ เช่น เวลาในการจัดอบรม วิทยากรไม่เพียงพอ เครือข่ายพุทธิกาจึงได้จัดทำโครงการใหม่เพื่อเปิดพื้นที่การช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่ตัวผู้ป่วย ผู้ดูแล คนสนใจเข้าถึงได้สะดวกขึ้น โดยการติดต่อทางโทรศัพท์ขอคำปรึกษาภายใต้โครงการ “สายด่วนให้คำปรึกษาทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 02-8824952” ทำให้ได้พูดคุยเพื่อให้ผู้รับบริการผ่อนคลายความกังวลใจ ได้ทบทวน เห็นทางเลือกสำหรับการตัดสินใจของตนเอง หรือเกิดความมั่นใจขึ้นในการหาทางออกของปัญหา ฯลฯ ช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์ช่วยในเรื่องของความสะดวก ไม่ต้องกังวลกับการแสดงออก จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้สามารถเผชิญความตายอย่างสงบได้ในที่สุด

ที่มา: เครือข่ายพุทธิกา โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ

Shares:
QR Code :
QR Code