เปิดศูนย์โรคหัวใจ บริการทุกสิทธิการรักษา พร้อมดูแลหัวใจคุณตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


เปิดศูนย์โรคหัวใจ บริการทุกสิทธิการรักษา พร้อมดูแลหัวใจคุณตลอด 24 ชั่วโมง  thaihealth


แฟ้มภาพ


(วันที่ 18 กันยายน 2562) ที่บริเวณศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเป็นศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด


นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า จากสถิติจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคหัวใจติด 1 ใน 5 ของประเทศ เพราะเป็นจังหวัดที่ทำงานหนัก อาหารที่อุดมสมบูรณ์ คนออกกำลังกายน้อย ประชาชนจึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจสูง การสร้างศูนย์โรคหัวใจจึงมีความจำเป็นมากในการช่วยชีวิต ยื้อชีวิต ของคนไว้ ต้องใช้งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท ในการตกแต่ง จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจ โรคหัวใจถือเป็นภัยเงียบที่รุนแรงสูงถ้าไม่รักษาให้ทันภายใน 5 – 10 นาที คนไข้อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ สำหรับ ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่บริเวณตึกศูนย์โรคหัวใจชั้น 2 ภายในศูนย์โรคหัวใจ ประกอบด้วย หน่วยงาน 3 ส่วน ได้แก่ หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและศูนย์ประสานงาน/ผู้ป่วยนอกศูนย์โรคหัวใจ ซึ่งห้องปฏิบัติการสวนหัวใจให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถดำเนินการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและ/หรือขดลวดค้ำยันหลอดเลือดหัวใจ การใส่เครื่องพยุงการทํางานของหัวใจ การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ การฝังเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชั่วคราว การฉีดสีเพื่อดูหลอดเลือดไต การฉีดสีของหลอดเลือดส่วนปลาย การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและ/หรือขดลวดค้ำยันหลอดเลือด การรักษาโรคลิ้นหัวใจตีบโดยการใช้บอลลูน การปิดรูรั่วผนังกั้นหัวใจ และการผ่าตัดศัลยกรรมบายพาสหลอดเลือดหัวใจและลิ้นหัวใจ โดยมีหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ให้บริการผู้ป่วย จํานวน 10 เตียง โดยให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัย การรักษาตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหัวใจ (อายุรแพทย์หัวใจ, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก) พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ สามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสิทธิการรักษาของผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 5 และจังหวัดใกล้เคียง

Shares:
QR Code :
QR Code