เปิดศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคม

featured

ภาพบรรยากาศ เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้ “ศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคม” (Waeng Center of Excellence in Creating Social Opportunity:Waeng CSO วันที่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารสร้างสุขสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

Shares:
QR Code :
QR Code