เปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 15 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


 เปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 15 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน thaihealth


เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 15 ที่วิทยาลัยเทคนิคลำพูน


2 มิ.ย.62 ที่วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ซึ่งเป็นแห่งที่ 15 สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส. พร้อมชื่นชมในความร่วมมือ ร่วมแรง ประสานใ จประสานงาน ของคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น   ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดสุขภาวะในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม ผ่านการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและกิจกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสุขในระดับจังหวัดภูมิภาคและประเทศ อีกทั้งถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุขในการดำรงชีวิต เพราะการใช้จักรยานนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้วยังช่วยลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะ และช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ถือเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น


 เปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 15 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน thaihealth


ด้าน ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อตั้งชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย (HAPPY BIKE NETWORK THAILAND) ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งในกลุ่มของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้รักสุขภาพ นักอนุรักษ์ รวมไปถึงการประยุกต์จักรยานให้เป็นอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งมีจุดหมายให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเป็นตัวเชื่อมในการดำเนินโครงการให้ประสบผลอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้อเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักเรียน นักศึกษาสายอาชีวศึกษาอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code