เปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง แห่งที่ 14

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง แห่งที่ 14 thaihealth


เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง แห่งที่ 14


วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จ.บุรีรัมย์ นายเสนีย์ มโน นายอำเภอคูเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รักล้อ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง พร้อมกล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดสุขภาวะในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ผ่านการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและกิจกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสุขในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ อีกทั้งถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกในการดำรงชีวิต เพราะการใช้จักรยานนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้วยังช่วยลดการใช้พลังงานลดมลภาวะและช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งธนาคารจักรยานเพื่อรับบริจาคจักรยานพร้อมส่งมอบจักรยานแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเดินทางมาเรียนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น


เปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง แห่งที่ 14 thaihealth


ด้าน ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อตั้งชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย (HAPPY BIKE NETWORK THAILAND) ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิ องค์กร เครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในกลุ่มของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้รักสุขภาพ นักอนุรักษ์ รวมไปถึงการประยุกต์จักรยานให้เป็นอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งมีจุดหมายให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเป็นตัวเชื่อมในการดำเนินโครงการให้ประสบผลอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้อเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักเรียนนักศึกษาผ่านศูนย์รักล้อและธนาคารจักรยาน


ทั้งนี้ มี พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคูเมือง, สาธารณสุขอำเภอคูเมือง, นายสัญญา แต่เชื้อสาย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาบุรีรัมย์, นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง, เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย, ชมรมจักรยานเสือเซราะกราวบุรีรัมย์, ชมรมจักรยานอำเภอคูเมือง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Shares:
QR Code :
QR Code