เปิดลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน พัฒนา-ดูแลพื้นที่ริมหาดเจ้าสำราญ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ hadchaosamran.go.th


เปิดลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน พัฒนา-ดูแลพื้นที่ริมหาดเจ้าสำราญ thaihealth


เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เปิดลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน พัฒนาและดูแลพื้นที่ริมหาด ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา ให้เกิดประโยขน์ต่อชุมชนและนักท่องเที่ยว


เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ หาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เทศบาลตำบลบ้านแหลม สถาบันอาศรมศิลป์ เสวนาการดำเนินโครงการลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ไพศาล พงษ์ศิริไพศาล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน


นายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอาศรมศิลป์ได้ต่อยอดแนวคิด โครงการลานกีฬาพัฒน์ ซึ่งเป็นโครงการสนองพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสู่การขยายผลต้นแบบพื้นที่สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ "โครงการลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน" มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่สุขภาวะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มีเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เทศบาลตำบลบ้านแหลม เห็นประโยชน์และเข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านมาพื้นที่หาดเจ้าสำราญได้จัดกิจกรรมทดลองพื้นที่ มีการเพ้นท์ พื้นที่-เล่นได้ และจัดทำสเตชั่น หาดเจ้าใจดีให้ยืมอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมและกระตุ้นเกิดการทำกิจกรรมทางกายบนพื้นที่ริมหาดเจ้าสำราญ


ปัจจุบันเทศบาลหาดเจ้าสำราญ ได้เริ่มพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ตามแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในระยะที่ 1 โดยการก่อสร้างสนามเด็กเล่นฐานปัญญา โดยใช้ปลาวาฬซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่เป็นเอกลักษณ์ของหาดเจ้าสำราญ มาออกแบบเป็นเครื่องเล่น และวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนาและดูแลพื้นที่ริมหาดเนื้อที่ 7 ไร่ ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา ก่อให้เกิดประโยขน์ต่อชุมชนและนักท่องเที่ยว

Shares:
QR Code :
QR Code