เปิดลงทะเบียนออนไลน์ บริจาคพลาสมาช่วยผู้ป่วยโควิด-19

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


เปิดลงทะเบียนออนไลน์ บริจาคพลาสมาช่วยผู้ป่วยโควิด-19 thaihealth


เเฟ้มภาพ


ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ให้ผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่หายแล้ว กลับมา "บริจาคพลาสมา" นำไปรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง


เมื่อวันที่ 6 เม.ย.63  รศ.พญ. ดุจใจ  ชัยวานิชศิริ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  เปิดเผยว่า  หลังจากที่ได้มีการประกาศเชิญชวนให้ผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่หายดีแล้ว กลับมาบริจาคพลาสมาที่มีภูมิต้านทานต่อไวรัส COVID-19 โดยภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยที่หายแล้ว เปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง เป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตได้ และพลาสมาที่มีภูมิคุ้มกันนี้ไม่สามารถหาได้จากที่ใด ต้องได้มาจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อและหายแล้วสร้างขึ้นมาเองได้เท่านั้น


ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ดำเนินการขอรับบริจาคพลาสมาจากผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่หายแล้ว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเชิญชวนผ่านสื่อมวลชน สื่อ Social media และสื่ออื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการบริจาคพลาสมาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 นั้น ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยขอให้แจ้งความประสงค์ต้องการบริจาคกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และในขณะเดียวกัน ได้ประสานไปยังโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่รักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 เพื่อช่วยเชิญชวนผู้ป่วยอีกทางหนึ่งด้วย     


ผู้ป่วยโรค  COVID-19  ที่หายแล้ว มีความประสงค์บริจาคพลาสมา จำเป็นต้องรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์  เพื่อการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ  ซึ่งต้องมี คุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 


1.เป็นผู้ป่วยโรค  COVID-19 ที่รักษาหายไม่มีอาการแล้ว


2.ออกจากโรงพยาบาลและกักตัวครบ  14  วัน แล้ว


3.อายุ  17  ปีบริบูรณ์ – 60  ปี  น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า  50  กิโลกรัม


4.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้ว


โดยเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่   6  เมษายน  2563  ที่  Fanpage  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนัดหมายคัดกรองเเละเเจ้งรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code