เปิดรับอาสา โครงการ `ฉลาดทำบุญ วิถีสร้างสุข`

ที่มา : โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เปิดรับอาสา โครงการ 'ฉลาดทำบุญ วิถีสร้างสุข' thaihealth


เปิดรับอาสาสมัคร ภายใต้โครงการ 'วิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา'


โครงการ 'วิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา' ภายใต้สำนัก 5 สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดรับจิตอาสาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมกับโครงการใน 3 กิจกรรม คือ


1. อาสาศิลปะเด็ก โรงพยาบาล จุฬาภรณ์


รับจิตอาสาทั้งหมด 15 คน เพื่อปฏิบัติภารกิจ จัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กป่วย “อาสาศิลปะเพื่อเด็กป่วย”


2. อาสาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสถาบันประสาทวิทยา


รับจิตอาสาทั้งหมด 50 คน เพื่อปฏิบัติภารกิจ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ เป็นเพื่อนผู้ป่วยพาไปจุดรับการรักษาตามที่แพทย์สั่ง เป็นต้น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์-วันที่ 30เมษายน 2562 (รวม 3 เดือน)


3. อาสาสมัครพัฒนาสื่อเพื่อผู้ป่วยและญาติ


รับจิตอาสาทั้งหมด 10 คน เพื่อปฏิบัติภารกิจในการรวบรวมสื่อวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเรื่องการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ ที่บรรยายและออกอากาศโดยแพทย์และบุคลากรจากสถาบันประสาทวิทยา จากช่องทางต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต  เช่น ยูทูป  เฟสบุ๊ค  เว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ ฯลฯ ภายในระยะเวลา 2 เดือน (1 มีนาคม-30 เมษายน 2562)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.budnet.org โทรศัพท์ 02-882-4387, 02-886-0863 ต่อ 11 อีเมล [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code