เปิดมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองและนวัตกรรมการจัดการเมือง จ.ลำพูน

featured

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายจัดงาน พิธีเปิดมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองและนวัตกรรมการสร้างเมือง เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะปัญญา นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ชุมชนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองได้ ณ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ถนนสายป่าเห็ว – ริมปิงตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/6YPyRV

Shares:
QR Code :
QR Code