เปิดพื้นที่สื่อสาร รวมพลคน “ต่างใจ ไทยเดียว”

          ผนึก 10 องค์กร สสส.-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน-มูลนิธิเพื่อคนไทย-เซ็นทรัลเวิลด์ ภาคีภาคสังคมด้านปฏิรูปและสร้างเสริมพลเมือง จัดงาน "ต่างใจ ไทยเดียว" 14-17 ก.ค.นี้ หวังเปิดพื้นที่สื่อสาร อยู่ร่วมบนความต่าง สร้างการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตสำนึกของพลเมือง ผ่านนิทรรศการกิจกรรมการแบ่งปันและจิตอาสา 4 วัน 4 ประเด็น เชื่อมโยงเครือข่ายงานปฏิรูป


/data/content/24934/cms/e_bcdghlnosuxy.jpg


          เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "ต่างใจ ไทยเดียว" โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า เชื่อว่าทุกคนในสังคมต่างก็มีความตั้งใจที่อยากจะช่วยกันคิดและลงมือทำเพื่อนำพาประเทศไปพ้นจากวิกฤติ ซึ่งหลายปัญหามีความซับซ้อนต้องใช้ทั้งการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ไปจนถึงการสร้างจิตสำนึกใหม่ของคนไทย การจัดงาน "ต่างใจ ไทยเดียว" นี้หวังให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของภาคประชาสังคมที่จะชวนคนมาร่วมกันออกไอเดียที่สร้างสรรค์เพื่อประเทศของเรา โดย สสส. เป็นส่วนหนึ่งของภาคีจัดงาน ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ทั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน มูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีภาคสังคมด้านปฏิรูปและสร้างเสริมพลเมือง  (Active Citizen) รวมกว่า 10 องค์กร ระหว่างวันที่ 14-17 ก.ค. 2557 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


          “ในระยะ 2-3 ปีมานี้ สสส. ได้ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคมและท้องถิ่นในการหนุนเสริมพลังของเยาวชนให้มีส่วนร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ผ่านการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาจริงของชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพไปสู่พลเมืองของสังคมที่มีคุณภาพ ตื่นรู้ มีจิตสำนึกสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นการจัดงาน "ต่างใจ ไทยเดียว" จึงนับเป็นการต่อยอดงานของเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วจำนวนหนึ่งด้วย” ทพ.กฤษดา กล่าว


 /data/content/24934/cms/e_bhjprsuwz567.jpg         ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า เช่นเดียวกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่คิดว่า ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาแสดงความเป็นเจ้าของประเทศ ร่วมกันชี้ปัญหา และช่วยกันแก้ปัญหา ดังการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม  สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร “หมาเฝ้าบ้าน” คอยเฝ้าระวังและตรวจสอบการโกง การปลูกฝังค่านิยมไม่ยอมรับการโกงผ่านเครื่องมือต่างๆ มากมายที่จะทะยอยเห็นนับจากนี้


          นายวิเชียร พงศธร ประธานมูลนิธิ "เพื่อคนไทย" กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้หมดเวลากล่าวโทษผู้อื่น แต่เป็นสัญญานเตือนให้คนไทยทุกภาคส่วนช่วยกันจัดระเบียบสังคม  สร้างระบบนิเวศน์ใหม่ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการออกแบบ สร้างกฏ กติกา การอยู่ร่วม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา งานต่างใจ ไทยเดียวเป็นเครื่องมือหนึ่งที่น่าจะสามารถตอบโจทย์ยากๆ อย่างสถานการณ์ตอนนี้ได้ โดยคาดหวังว่างานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการเชื่อมโยงเครือข่ายพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมหรือ Active Citizenship ช่วยกันขับเคลื่อนงานปฏิรูปประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว


          อนึ่ง งานต่างใจไทยเดียว นำเสนอ 4 วัน 4 ธีม ได้แก่ วันที่ 14 ก.ค. ธีม Active citizenship เราจะมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมอย่างไร” วันที่ 15 ก.ค.  “Togetherness ก้าวข้ามความขัดแย้ง” วันที่ 16 ก.ค. “Youth รุ่นใหม่ ใจใหญ่” และวันที่ 17 ก.ค. ธีม “Anti-corruption ทางออกคอร์รัปชันกับเยาวชนคนรุ่นใหม่” ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


 


 


          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ