เปิดนิทรรศการ ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์

featured

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดตัวนิทรรศการ “ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทย ตลอดจนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0Gtndr

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ