เปิดตัว โครงการ “๑๐๘ หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย”

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จะจัดให้มีการแถลงข่าวรายละเอียดของโครงการ “๑๐๘ หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา หนังสือดี 8,400 ชุด

เปิดตัว โครงการ “๑๐๘ หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย”

มี คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ในนามของศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่าย โครงการฯ และคุณสุชาดา สหัสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในนามของสำนักพิมพ์ ร่วมแถลงข่าว

พร้อมจัดเสวนา “108 หนังสือดี สอนลูกรักการอ่าน” โดย คุณปุ้ย—พิมลวรรณ หุ่นทองคำ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และพิธีกรรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง” ครูเกศ—เกศินี วัฒนสมบัติ ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ คุณวัลลภา นีละไพจิตร ประธานฝ่ายกิจการสตรี เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคุณธีระ ธัญญอนันต์ผล ผู้ประกาศข่าวโมเดิร์นไนท์ทีวี รับหน้าที่พิธีกร ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษก เข้าร่วมงานและสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-662-3000 ต่อ 5233, 5267

ที่มา: ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

Shares:
QR Code :
QR Code