เปิดตัว แพลตฟอร์ม HOOK Learning

HOOK Learning

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2566 ณ DTAC House จามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Bookscape จัดกิจกรรมเปิดตัว แพลตฟอร์ม “HOOK Learning” แนะนำ 3 หลักสูตรแรกบนพื้นที่เรียนรู้ออนไลน์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=343067

Shares:
QR Code :
QR Code