เปิดตัว ชมรมแพทย์ผู้เลิกสูบบุหรี่

featured

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าว เปิดตัว “ชมรมแพทย์ผู้เลิกสูบบุหรี่” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

Shares:
QR Code :
QR Code