เปิดตัวโครงการ Ready to Move On Woman Active Society

Woman Active Society

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 ที่ Warrix Run Hub ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการระดับประเทศ “Ready to Move On : Woman Active Society” ยกระดับมาตรการ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการวิ่งสำหรับผู้หญิง โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. พร้อมด้วย นายเธียรสิทธิ์ จิโรจน์วีรภัทร ประธานมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าและส่งเสริมการจัดกีฬามวลชนไทย (TMPSA) นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ อุปนายกสมาคม TMPSA และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) และผู้อำนวยการโครงการฯ กลุ่ม Influencers นักวิ่ง นักกีฬาสมัครเล่น เทรนเนอร์ นักธุรกิจที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย เข้าร่วม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=342030

Shares:
QR Code :
QR Code