เปิดตัวแอพพลิเคชั่น "TEEN`S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น

featured

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการมหิดลโมเดล มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และ สสส.เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “TEEN’S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น” เพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยผู้ปกครองเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกวัยรุ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/gTbn3V

Shares:
QR Code :
QR Code