เปิดตัวแอปพลิเคชันรู้ทัน เฝ้าระวังไข้เลือดออก

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์


เปิดตัวแอปพลิเคชันรู้ทัน เฝ้าระวังไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


เข้าสู่ช่วงหน้าฝน ภัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือโรคไข้เลือดออก ที่มีพาหะมาจากยุงลาย ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้พัฒนาเทคโนโลยี จัดทำเป็นแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยสร้างความรู้เท่าทันป้องกันโรคสำหรับประชาชน


ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า เนคเทคร่วมกับกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)


เปิดตัวโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” พื้นที่ ต.หนองไม้แดง ต.ดอนหัวฬ่อ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรวมถึงผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” ของเนคเทค ซึ่งเป็นแอปฯสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ง่ายขึ้น


ผอ.เนคเทค กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยจากเนคเทคร่วมกับกรมควบคุมโรควิจัยและพัฒนา “ชุดซอฟต์แวร์ทันระบาด” เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งมีการนำไปใช้งานกว่า 5 ปี และในปี 2563 ได้ร่วมกันต่อยอดทันระบาด ไปสู่ภาคประชาชน ภายใต้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “รู้ทัน” เพื่อสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ ณ ตำแหน่งปัจจุบัน และพื้นที่ที่สนใจ


โดยแจ้งเตือนสถานการณ์ความเสี่ยง ไม่เพียงแต่การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก แต่รวมถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และดัชนีความร้อนที่นำไปสู่โรคลมแดด และพร้อมขยายผลสู่ความเสี่ยงสุขภาพอื่นๆต่อไป โดยประชาชนสามารถเข้าไปดาวน์ได้ที่ผ่านแอปพลิเคชัน “รู้ทัน”

Shares:
QR Code :
QR Code