เปิดตัวเสาร์สร้างสุข 2558 ชูสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

         ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เดินหน้าจัดกิจกรรม “เสาร์สร้างสุข” ชูแนวคิด Live Healthier ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน


เปิดตัวเสาร์สร้างสุข 2558 ชูสุขภาพดีอย่างยั่งยืน thaihealth


         เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว เปิดกิจกรรม “เสาร์สร้างสุข 2558” ภายใต้ “SOOK Activity” โดยภายในงาน จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ “Live Healthier” การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมด้วย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ นางชินริณี วีระวุฒิวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นายชยังกร ทับทิมทอง วิทยากรกิจกรรม Body Combat และนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี ฟรอยด์ ณัฎฐพงษ์  ชาติพงศ์ ร่วมการเสวนา ภายในงานยังมีการแสดงโชว์ออกกำลังกาย Body Combat และโชว์สุดพิเศษจาก เก่ง ธชย ประทุมวรรณ วิทยากรในกิจกรรมสอนร้องเพลง ตัวจริงเสียงจริง


         นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า “กิจกรรมเสาร์สร้างสุข” ในปี 2557 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปีกว่า 10,000 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 94% มีความพึงพอใจกับกิจกรรม และมีแนวโน้มไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มากกว่า 80% สำหรับในปี 2558 ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้ 15,000 คน


         กิจกรรม “เสาร์สร้างสุข 2558” ภายใต้ SOOK Activity ยังคงมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นให้สมาชิกภายในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวที่จะสร้างสุขภาวะโดยองค์รวมทั้ง 4 มิติ อันได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา ผ่านการปฏิบัติจริงได้ครบถ้วนในทุกมิติ ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ตอบโจทย์กลุ่มคนทุกเพศทุกวัย”


         สำหรับกิจกรรม ”เสาร์สร้างสุข ปี 2558” ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี สาทร ดำเนินภายใต้แนวคิด “Live Healthier” การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน  โดยในแต่ละเดือนจะมีประเด็นกิจกรรม ที่มุ่งเน้นแตกต่างกันออกไป อาทิ  เดือนกุมภาพันธ์ เติมความรักให้กับตัวเองและแบ่งปันไปยังคนรอบข้างกับ SOOK Love, เดือนมีนาคม เสนอรูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่าย กับ SOOK Slow, เดือนเมษายน SOOK Family พบกับกิจกรรมสนุกๆสำหรับครอบครัว เป็นต้น


เปิดตัวเสาร์สร้างสุข 2558 ชูสุขภาพดีอย่างยั่งยืน thaihealth


เปิดตัวเสาร์สร้างสุข 2558 ชูสุขภาพดีอย่างยั่งยืน thaihealth


          ทุกเดือนพบกับกิจกรรมประจำในวันเสาร์ ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงผู้มีชื่อเสียง ดารา ศิลปินชื่อดัง ที่จะมาร่วมให้ความรู้ อาทิ กิจกรรม Balance Exercise กับ Body Combat, Zumba, ตาราง 9 ช่อง, โยคะเด็ก โยคะสร้างสุข แบบคอร์สต่อเนื่อง และในปีนี้ได้เพิ่ม โยคะเก้าอี้ เพื่อให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น กิจกรรม Healthy Living  ในวันเสาร์แรกของทุกเดือน มาเรียนรู้วิธีการปลูกผักในบ้าน และเสาร์ที่สองจะเสนอตัวอย่างการนำผลผลิตจากการปลูกไปทำเป็นอาหาร เครื่องประทินผิว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กิจกรรม Happy Life  สอนศิลปะกราฟฟิตี้, กิจกรรมตัวจริงเสียงจริง (สอนร้องพลง) กิจกรรมปั้นดินให้เป็นงาน, กิจกรรมเต้นตามศิลปิน (cover dance) เพื่อเจาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่นให้ขยายวงกว้างมากขึ้น


          นอกจากกิจกรรมประจำดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ในเสาร์สุดท้ายของแต่ละเดือน อาทิ เดือนกุมภาพันธ์  กิจกรรม Share Love ฟังเพลงรัก  เพลิดเพลินไปกับวงดนตรีออเครสตร้าของเยาวชนผู้พิการทางสายตาวงแรกของประเทศไทย และยังเป็นวงแรกของโลกที่ใช้โน้ตอักษรเบรลล์ เดือนมีนาคม  กิจกรรม สุขอย่างพอเพียง ร่วมพูดคุย และฝึกนั่งสมาธิที่จะช่วยให้รู้จักตัวเอง พร้อมแนวทางปฏิบัติสู่ความสุขของชีวิต ไปกับ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ เบนซ์  พรชิตา ณ สงขลา


          เดือนเมษายน กิจกรรมนิทานสร้างเด็กฉลาด พูดคุยถึงนานาวิธีเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ซึ่งพ่อแม่ควรเรียนรู้เพื่อสร้างลูกให้ฉลาด  มีจินตนาการ โดย ป้ากุล รศ.กุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน์  ผู้เชี่ยวชาญวรรณกรรมสำหรับเด็ก และดาราเด็ก น้องเฟรย่า พิชชา ชินวัตร กับน้องเจมส์ จิรายุ ขุนรักษ์ และเตรียมพบกับกิจกรรมไฮไลท์อีกมากมายในปีนี้ อาทิ มหกรรมดนตรีในสวน  กิจกรรม Workshop พัฒนาสมองพัฒนาศักยภาพการทำงาน  กิจกรรมชีวิตกับงาน เงิน ความสุข และความสุขที่แท้จริง กิจกรรมชีวิตมีศีล สังคมมีสุข  กิจกรรม 1 วันกับจิตอาสา  เป็นต้น


          สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโดยส่ง ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ และ    เบอร์โทร ระบุกิจกรรมมาที่ [email protected] สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 1731 8270 (09.00-17.00 น. จันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) Line ID: thaihealth_center ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ www.thaihealthcenter.org


 


 


          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code